PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

WSPIERAJ SENIORA-edycja 2021

ws

Czytaj więcej: WSPIERAJ SENIORA-edycja 2021

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej  „Minister”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021, zwany dalej „Programem”.

Gmina Jedlina-Zdrój w dniu 8 stycznia 2021 r.  złożla wniosek o pozyskanie środków na realizację zadania. Liczymy, na pozytywne rozpatrzenie dzięki czemu do grudnia 2021 kolejne osoby niepełnosprawne zostaną objete nieodpłatnymi usługami asystenta.

 

Dopłaty do czynszu dla osób dotknietych stratą ekonomiczną e w związku z COVID

Z dniem 5 stycznia br. wchodzą w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Warunki przyznania dopłaty do czynszu powiększającej dodatek mieszkaniowy szczegółowo określają przepisy ww. ustawy.

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Osoba ubiegajaca się o dodatek musi udokumentować stratę finansową w dochodach związaną z COVID-19.

Dopłata do czynszu jest finansowana ze środków  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu 74 8455 270 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

Życzenia

Drodzy mieszkańcy.

Z okazji zbliżających się Świąt, pragniemy życzyć Państwu spokojnych, radosnych chwil, niech te Święta przyniosą Państwu zdrowie i obfitość, a w Nowym Roku niech sprzyja Wam szczęście i pomyślność,abyście spotykali na swojej drodze miłość i życzliwość.

święta

 

Informacja dla klientów OPS

Informujemy, że wyjatkowo w dniu 24 grudnia Ośrodek nasz czynny dla klienta będzie w godzinach od 7:30 do 11:00,natomiast zgodnie z zarzadzeniem nr 12/2020 Kierownika Ośrodka dzień 31 grudnia 2020 jest dniem wolnym odpracy w zamian za swięto przypadajace w dniu 26 .12.2020 r.

Eco grudzień

grudzień 2

Czytaj więcej: Eco grudzień

Jak postępować w przypadku zwięrząt domowych w trakcie kwarantanny. Główny lekarz weterynarii radzi!

Procedury-w-zwiazku-z-epidemia-Covid-19

Czytaj więcej: Jak postępować w przypadku zwięrząt domowych w trakcie kwarantanny. Główny lekarz weterynarii radzi!

Ważne dla osób w kwarantannie bądź izolacji

odpady

Czytaj więcej: Ważne dla osób w kwarantannie bądź izolacji

Zostań wolontariuszem

wolontariat

Czytaj więcej: Zostań wolontariuszem

Nabór do Klubu Integracji Społecznej

kryzys

Czytaj więcej: Nabór do Klubu Integracji Społecznej

Zmiany organizacji pracy Punktu Interwencji Kryzysowej

terapia

Czytaj więcej: Zmiany organizacji pracy Punktu Interwencji Kryzysowej

Pomoc osobom przebywajacym w kwarantannie lub izolacji

kwarantann

Czytaj więcej: Pomoc osobom przebywajacym w kwarantannie lub izolacji

Ograniczenie bezpośredniej obsługi klienta

koronawirus-komunikat-768x461

Czytaj więcej: Ograniczenie bezpośredniej obsługi klienta

WSPIERAJ SENIORA

Plakat Wspieraj Seniora

Czytaj więcej: WSPIERAJ SENIORA

Zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka

W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI ORGANIZACYJNYMI

OBSŁUGA INTERESANTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UMÓWIENIU TELEFONICZNYM Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM LUB ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.

G. Stuczeń: 535 991 831

L. Purwin: 535 236 625

I. Górka: 535 657 802

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE PROSIMY KIEROWAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ .

W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI KONTAKTU

Z PRACOWNIKIEM ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

TEL. 531 872 619

 

Jednocześnie pragniemy poinformować iż w punkcie obsługi przy ul. Poznańskiej 8 pracownik Ośrodka udzieli wszelkich możliwych i dostępnych informacji. W tym miejscu będzie również możlwość bezpośredniego spotkania z pracownikiem po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Niedogodności potrwają przez najbliższy tydzień, za co Państwa przepraszamy licząc na wyrozumiałość.

Praktyczne informacje dla opiekunów-szkolenie

117723564 749458318964483 4171419895271504033 n

 

Czytaj więcej: Praktyczne informacje dla opiekunów-szkolenie

17 sierpnia dniem wolnym dla OPS

Informujemy, że na mocy Zarządzenia 4/2020 Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej, dzień 17 sierpnia 2020 r

(poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla zatrudnionych

pracowników OPS, w zamian za świeto przypadajace w sobotę

15 sierpnia.

Tym samym Ośrodek bedzie w tym dniu nieczynny.

Ostatnie podprogramowe wydawanie żywności

POPZ

Czytaj więcej: Ostatnie podprogramowe wydawanie żywności

Zatrudnienie w nowo powstajacym CUS

Wolne stanowiska pracy w OPS Jedlina

logo-fundusz-europejski

Informujemy, że wynagrodzenie na stanowiskach koordynatora/opiekuna klubu seniora oraz animatora czasu seniora/opiekuna są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych w ramach projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój" realizowany przez Fundację „Merkury" w partnerstwie z Gminą Jedlina Zdrój.

Czytaj więcej: Zatrudnienie w nowo powstajacym CUS

Podkategorie

© 2021 OPS Jedlina-Zdrój