PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju będzie nieczynny.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 4/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w zamian za dni świąteczne przypadające w 2014 roku.

Zapraszamy do wolontariatu

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”

Jan Paweł II

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w porozumieniu z Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju reaktywuje działania wolontariatu na terenie Gminy z udziałem młodzieży szkolnej. Wolontariusze w ramach swojej działalności świadczyć będą pomoc np.: przy robieniu zakupów, dostarczaniu obiadów ze stołówki mieszczącej się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11, przynoszeniu opału, a także mogą umilać czas wolny zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami np. wspólnym czytaniem prasy, książek czy wyjściem na spacer. Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 74 845 53 56, 74 885 52 57

 

Warsztaty dla niepełnosprawnych z e-Centrum

logo kapital-ludzki

W dniach 11- 14 sierpnia odbyły się Integracyjne Wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Falentach koło Warszawy, zorganizowanych przez Fundację Aktywizacja, w ramach kontynuacji Projektu - „Postaw na pracę”. Zainicjowane 14 kwietnia b. r. działania w utworzonym e-Centrum w Jedlinie Zdroju- uruchomiono przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt ten, realizowany jest pn: "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanych przy współpracy z „Fundacją Aktywizacja” w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”- współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet I,Działanie 1.3 , Podziałanie 1.3.6. Dzięki kompleksowej i fachowej współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z „Fundacją Aktywizacja”, uczestnicy Projektu mieli możliwość , wziąć udział w wyjazdowych warsztatach, wykorzystując, nabyte umiejętności, zasoby i mając możliwość podzielić się nabytą wiedzą z uczestnikami z innych e-Centrów z całego niemal kraju.

Fotorelacja z warsztatów dla niepełnosprawnych z e-CentrumWarsztaty dla niepełnosprawnych z e-Centrum

Strona opsjedlina.pl dostępna dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przystąpił do projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI).

Czytaj więcej: Strona opsjedlina.pl dostępna dla osób niepełnosprawnychStrona opsjedlina.pl dostępna dla osób niepełnosprawnych

Dożywianie od września

5 czerwca 2014 r. przeprowadzony został w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.Piastowskiej 11 w Jedlinie-Zdroju "Przetarg nieograniczony na posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych".

W wyniku przetargu wyłoniona została firma „Smakuś” Usługi Gastronomiczne reprezentowana przez Łukasza Krawczyka z siedzibą w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 4/4 . W dniu 18 czerwca 2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju podpisana została umowa dotycząca współpracy.

Czytaj więcej: Dożywianie od wrześniaDożywianie od września

Darmowe szkolenia komputerowe

logo Kapitału Ludzkiego

Z dniem 20 sierpnia 2014 r. rozpoczęła się rekrutacja do nowego projektu dotyczącego Bezpłatnych szkoleń komputerowych realizowanych przez Firmę J&C GROUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Poddziałanie 9.6.2 - Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Czytaj więcej: Darmowe szkolenia komputeroweDarmowe szkolenia komputerowe

Karta Dużej Rodziny - składanie wniosków

Informujemy że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w tutejszym ośrodku przyjmowane są wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny - składanie wnioskówKarta Dużej Rodziny - składanie wniosków

Fundusz Alimentacyjny - składanie wniosków

Informujemy, że od 1 sierpnia 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11 w Jedlinie-Zdroju można składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015.

Czytaj więcej: Fundusz Alimentacyjny - składanie wnioskówFundusz Alimentacyjny - składanie wniosków

KOLONIA - Stegna 2014

W dniach od 01 lipca do 14 lipca 2014 r, 18 dzieci z terenu naszeg mista wypoczywało na kolonii letniej w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym w Stegnie.

Miło nam poinformować, że dwie dziewczynki Kasia Plinta i Aniela Walicka zostały wyróżnione przez organizatrów kolonii za wzorowe zachowanie.

GRATULUJEMY.

Asystent rodziny - nowa edycja

31 marca rozstrzygnięty został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkurs w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014". Również i Nasz Ośrodek został zakwalifikowany do Programu i wpisany na listę Gmin, której przyznana została dotacja na zatrudnienie na terenie miasta Jedlina-Zdrój Asystenta rodziny. W miesiącu kwietniu została wywieszona na tablicach Ośrodka, oraz w Urzędzie Pracy informacja o zatrudnieniu Asystenta rodziny.

Czytaj więcej: Asystent Rodziny - nowa edycjaAsystent rodziny - nowa edycja

Zasiłek dla opiekunów

Informacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju informuje że z dniem 15 maja weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: Zasiłek dla opiekunówZasiłek dla opiekunów

KOLONIA 2014

   Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju informuje, że Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dokonało podziału miejsc na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zamieszkałych na terenach wiejskich o niskim dochodzie oraz dla dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami w okresie wakacji 2014r. W wyniku podziału na teren miasta Jedlina-Zdrój przypada 18 miejsc na bezpłatne kolonie dla dzieci, które ukończyły 7 rok życia, a nie przekroczyły 16 lat. Kolonia zostanie zorganizowana w terminie od 01.07.2014 r. do 14.07.2014 r. w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym w Stegnie.

Wszelkie informacje dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju ul. Piastowska 11 pok. nr 1, tel. 74 8455 356, w godz. od 7:30 do 15:30.

Ruszył projekt "Postaw na pracę"

„Postaw na pracę" - to nowe działania, zainicjowane 14 kwietnia b. r. w utworzonym "e-centrum w Jedlinie Zdroju" - uruchomionym przy Ośrodku Pomocy Społecznej.

Projekt ten, realizowany jest pn: "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych", realizowanych przez „Fundację Aktywizacja" w partnerstwie z "Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I,Działanie 1.3 , Podziałanie 1.3.6.

Czytaj więcej: Ruszył projekt "Postaw na pracę"Ruszył projekt "Postaw na pracę"

Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju będzie nieczynny.

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 4/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w zamian za dni świąteczne przypadające w 2014 roku.

Asystent rodziny

W miesiącu styczniu 2014 roku zakończył się projekt „Asystent Rodziny – zawód przyszłości”.

Działania prowadzone były od września ubiegłego roku. Wynikały one wprost z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt ten dotyczył wspomagania rodzin borykających się z różnorodnymi problemami.

Opieką zostało objętych 6 rodzin, w tym dwie rodziny częściowo pozbawionych władzy rodzicielskiej.

Czytaj więcej: Asystent RodzinyAsystent rodziny

Wigilia 2013

W dniu 20 grudnia 2013 r w budynku Uzdrowiskowym „Szczawno-Jedlina-Zdrój" - na „Białej Sali" w przepięknej Bożonarodzeniowej scenerii, w Świątecznym nastroju, odbyła się Wigilia dla osób samotnych i korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jak co roku zaszczyciły nas swoją obecnością Władze naszego miasta oraz Księża tutejszej Parafii.
Spotkanie przebiegało w serdecznej, miłej i ciepłej atmosferze, przy akompaniamencie scholi z udziałem dzieci z Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka.
Miłym akcentem była Szopka Bożonarodzeniowa, która przy świetle świec nadała niezapomnianego wrażenia. Splendoru całej uroczystości dostarczył chór „Irysy", który przyjechał gościnnie z Mieroszowa z koncertem Wigilijnych kolęd.
Na koniec każdy uczestnik Wigilijnej Kolacji został obdarowany drobnym prezentem od Mikołaja, w postaci aniołków, małych drobnych świeczników oraz paczek ze słodyczami, owocami i drobnymi zabawkami dla dzieci.

Kliknij, aby przejść do Glerii zdjąć "Wigilia 2013"

Informacja o stypendiach

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju informuje, że w terminie od 1 września 2013 r. do 15 września 2013 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2013 r.) można  składać wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne na rok szkolny 2013-2014.

Ustalenie prawa do przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia szkolnego nastąpi  po złożeniu wniosku przez: rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, wraz z zaświadczeniami o dochodach z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z miesiąca sierpnia 2013 r.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł

Wnioski o przyznanie świadczenia stypendium szkolnego i dodatkowe  informacje  w sprawie powyższego świadczenia można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej (II piętro, pok. Nr 7 w godz. od 7:30 do 15:30).

Informacja o wynikach naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystenta Rodziny została wybrana Pani Iwona Górka zamieszkała w Jedlinie-Zdroju.

Kliknij, aby zobaczyć szczegóy informacji o wynikach naboru - (Plik PDF 62 KB)

Lista kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko Asystenta rodziny do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano dwie kandydatki spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

  1. Iwona Górka, zam. Jedlina – Zdrój,
  2. Marcela Rudnicka-Sznabel, zam. Strzegom.

Nabór na stanowisko Asystent rodziny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2013 - grudzień 2013r.

Okres zatrudnienia: od 01.05.2013r do 31.12.2013r.

 

Czytaj więcej: Nabór na stanowisko Asystent RodzinyNabór na stanowisko Asystent rodziny

Podkategorie

© 2021 OPS Jedlina-Zdrój