PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Odżywianie w roku szkolnym 2016/2017

W wyniku przetargu dotyczącego dożywiania przeprowadzonego 7 czerwca 2016 roku, wyłoniona po raz kolejny została firma "Smakuś "- Usługi gastronomiczne, reprezentowana przez Łukasza Krawczyka z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich Nr 4/4 w Świdnicy.

Czytaj więcej: Odżywianie w roku szkolnym 2016/2017

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

UWAGA! Od dnia 12 września 2016 r. wnioski (dotyczy wszystkich świadczeń) będą wydawane i przyjmowane:

 • od poniedziałku do środy 7:30 - 12:00
 • od czwartku do piątku 12:00 - 15:30


Bardzo prosimy o dostosowanie się do podanych godzin.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – czyli stypendia szkolne według nowych zasad

Przypominamy, że do 15 września 2016 r. (a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2016 r.) można składać wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017.

Czytaj więcej o zmianie zasad przyznania stypendium...Pomoc materialna o charakterze socjalnym – czyli stypendia szkolne według nowych zasad

Rusza projekt "Tradycja łączy pokolenia"

"Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego uzyskała dofinansowanie z ASOSA - rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na działania skierowane do Seniorów. Z projektem pt. "Tradycja łączy pokolenia" ruszamy już, zaczynamy akcję rekrutacyjno-informacyjną. Więcej szczegółów znajdziesz TU.

Raport dotyczący świadczenia wychowawczego

Od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r wpłynęło 315 wniosków na świadczenia wychowawcze.

Czytaj więcej: Raport dotyczący świadczenia wychowawczego

Raport dotyczący świadczenia wychowawczego

Raport dotyczący stanu faktycznego na dzień 1 czerwca 2016r. - świadczenia wychowawcze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju:

Do dnia 30 maja 2016 r. złożonych zostało 283 wnioski, dla 399 dzieci. Z tego wydano 229 decyzji przyznających świadczenie wychowawcze, 3 decyzje odmowne i 5 wniosków odesłano do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu gdyż zachodziła koordynacja ( z tego w m-cu maju wypłacono 1 świadczenie przyznane decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego na 1 dziecko).

 

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego

Do dnia 18 maja 2016 r. złożonych zostało 276 wniosków. Na podstawie wydanych wniosków, wydanych zostało 229 decyzji przyznających świadczenie, ponadto wydano 4 decyzje odmowne i 3 wnioski odesłane zostały do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu gdyż zachodziła koordynacja.

Z informacji dotyczącej analizy dokumentów stwierdzono, że do dnia 18 maja do świadczenia wychowawczego na terenie Miasta Jedlina-Zdrój, uprawnionych jest 390 dzieci.

Karta świadczenia wychowawczego

Zapoznaj się z kartą świadczenia wychowawczego

Tu możesz pobrać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Przypominamy jak otrzymać świadczenie wychowawcze w wys. 500 zł na dziecko

Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek?

 _________________________________________________

W pierwszych trzech miesiącach nie trzeba się spieszyć !!!

 _________________________________________________

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), a świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacon z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. 

Czytaj więcej: przypominamy jak otrzymać świadczenie wychowawczePrzypominamy jak otrzymać świadczenie wychowawcze w wys. 500 zł na dziecko

Projekt - "Czas na zmiany"

Kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców regionu wałbrzyskiego w wieku 15-24 lata

Logo projektu "Czas na zmiany"

Zobacz propozycje szkoleń przeprowadzanych w ramach projektu

 

Do odbioru!

Osoby pobierające świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka, celem odbioru informacji rocznej o odprowadzonych składkach za rok 2015.

Świadczenie rodzicielskie

Od dnia 1 stycznia 2016 r. funkcjonuje nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Czytaj więcej: świadczenie rodzicielskieŚwiadczenie rodzicielskie

Szlachetna paczka

W dniu 22 grudnia, do dziesięciu rodzin z terenu Naszego miasta zawitał ze świątecznymi prezentami Mikołaj. Dzięki hojności wszystkich ludzi dobrej woli wcześniej udało się zebrać wiele podarunków, które przekazywane były sukcesywnie. Nie małe zasługi przypisać tu należy pracownikom Urzędu Miasta, którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę, Paniom uczestniczącym w zajęciach prowadzonych przez Panią Ewę Kokoszkę prowadzącą zajęcia przy działającej przy Centrum Kultury w Jedlinie- Zdroju Akademii Rękodzieła Artystycznego oraz sponsorach prowadzących na terenie Naszego miasta działalność gospodarczą.

Czytaj więcej: Szlachetna paczkaSzlachetna paczka

Informacjia o wyborze oferty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdrój

informuje o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

„Sprzedaż artykułów żywnościowych i podstawowych środków czystości dla osób uprawnionych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju”

 

Wyłoniona została oferta zawierająca najniższą cenę:

Firma Handlowo-Usługowa TROLL s.j.
L. Lubowicz - W. Boduszek
ul. Piastowska 14,
58-330Jedlina-Zdrój

Zobacz szczegóły wyboru oferty (Plik PDF 58 KB)

Mikołajki 2015

W dniu 6 grudnia 2015 r. w godzinach od 12:00 do 17:00 w klubogalerii "Ciekawa" odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem. W programie zajęć znalazły się między innymi:

 • zabawy ze św. Mikołajem,
 • pisanie listów do św. Mikołaja,
 • warsztaty zdobienia pierników bożonarodzeniowych,
 • warsztaty zdobienia bombek na choinkę,
 • oraz warsztaty malowania gipsowych, choinkowych ozdób.

Cała mikołajkowa oprawa odbyła się w asyście elfów, reniferów oraz mikołajek.

 

Kliknij, aby przejść do Glerii zdjąć "Mikołajki 2015"

Zaproszenie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdrój

ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej (cenowej) na zamówienie pn. „Sprzedaż artykułów żywnościowych i podstawowych środków czystości dla osób uprawnionych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju”

 1. Zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej (cenowej) (Plik PDF 102 KB)
 2. Propozycja ofertowa (cenowa) (Plik PDF 58 KB)
 3. „Koszyk zakupów” (Plik PDF 53 KB)
 4. Oświadczenie (Plik PDF 61 KB)
 5. Projekt umowy (Plik PDF 63 KB)

 Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Większa pomoc dla potrzebujących

Od 1 października wzrosły kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej, a tym samym również wysokości zasiłków.

 

Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń. Podwyżka weszła w życie od 1 października.

Czytaj więcej: Większa pomoc dla potrzebujących

Kolonie letnie

W dniach 21 lipiec - 3 sierpnia, 9 dzieci z terenu Naszego miasta, wypoczywała na koloniach letnich w nadmorskiej miejscowości Międzywodzie(gmina Dziwnów). Organizatorem kolonii było biuro podróży KON TIKI Łabaz i Grochantz Sp. j., z siedzibą we Wrocławiu. Dzieci wypoczywały w Ośrodku Wypoczynkowo - Kolonijnym "Bursztyn"przy ul. Wczasowej 4, położonym 150 metrów od plaży. Uczestnikami kolonii mogły być dzieci, które do dnia rozpoczęcia turnusu ukończyły 7 rok życia, a nie ukończyły 16 roku życia. Obowiązkiem rodziców było wypełnienie kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku tzw. kart kolonijnych, wyposażenie dzieci w niezbędny sprzęt i ubiór do wypoczynku nad morzem, i dowiezienie do Wałbrzycha a następnie odbiór dzieci powracających autokarem z wakacji w dniu 3 sierpnia.

Dzieci wróciły do domów zadowolone i uśmiechnięte. Pozostały niezapomniane wspomnienia i wrażenia z wakacji. Teraz można iść do szkoły!

NOWA EDYCJA - ASYSTENTA RODZINY

Wzorem lat ubiegłych, z uwagi na fakt potrzeby kontynuacji działań, w marcu 2015 roku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej złożył wniosek na dofinansowanie do zatrudnienia asystenta rodziny na terenie miasta Jedlina-Zdrój, który z powodzeniem już od 2012 roku realizowany jest przez Ośrodek.


W maju rozstrzygnięty został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkurs w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015".


Również i w tym roku Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, zakwalifikowany do Programu i wpisany na listę Gmin, której przyznana została dotacja na zatrudnienie Asystenta rodziny. 11 maja zostało podpisane przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Pana Leszka Orpla Oświadczenie o przyjęciu dotacji, zaś 20 sierpnia .podpisana została stosowna umowa z Wojewodą Dolnośląskim w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na kwotę 15 600 zł. Jest to działanie priorytetowe dla Gminy. Dzięki podjętym od 2012 roku działaniom asystenta, do domów rodzinnych powróciły wszystkie dzieci, które przebywały w Domach Dziecka na terenie Naszego Powiatu. W tym roku pracą asystenta rodziny objętych jest 8 rodzin.

Czytaj więcej: NOWA EDYCJA - ASYSTENTA RODZINY

Dożywianie - składanie wniosków

Od 1 września 2015 roku będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w formie zakupu jednego gorącego posiłków.

Czytaj więcej: Dożywianie - składanie wniosków

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój