PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Karta Dużej Rodziny

16 czerwca 2014 roku weszły w życie przepisy, wprowadzające ogólnopolski system zniżek dla rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochód. Rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, która jest dokumentem uprawniającym do ulg.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Do 15 sierpnia bieżącego roku wydanych zostało 179 Kart Dużej Rodziny dla 35 rodzin z terenu Naszego miasta.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - składanie wniosków

Informujemy, że od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. można składać wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016 (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2015 r.).

Czytaj więcej: Pomoc materialna o charakterze socjalnym - składanie wnioskówPomoc materialna o charakterze socjalnym - składanie wniosków

Świadczenia rodzinne - składanie wniosków

Informujemy, że od 1 września 2015 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Czytaj więcej: Świadczenia Rodzinne - składanie wnioskówŚwiadczenia rodzinne - składanie wniosków

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015-2016.

Czytaj więcej: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków

Odbierz RMUA

Osoby pobierające świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka, celem odbioru informacji rocznej o odprowadzonych składkach za rok 2014 (RMUA)

 

Nowe zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju informuje, że od 1 stycznia 2015 roku zmieniły się zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj więcej: Nowe zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego

Podsumowanie projektu - "Postaw na pracę"

„Postaw na pracę”- to działanie, zainicjowane 14 kwietnia 2014 roku w utworzonym w e-Centrum w Jedlinie Zdroju - uruchomionym przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt ten, realizowany jest pn: „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanych przez „Fundację Aktywizacja” w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet I ,Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.6.Działania te stanowią cenne wsparcie dla zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2010- 2015.

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu - "Postaw na pracę"

Świąteczne Paczki

Szesnastego grudnia 2014r. została podpisana pomiędzy Polskim Komitetem Pomocy Społecznej - Zarządem Miejsko- Gminnym w Świdnicy, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju, umowa o współpracę w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2014.

Czytaj więcej: Świąteczne Paczki

Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego Roku 2014

28 listopada 2014 roku we Wrocławiu, odbyła się uroczysta Gala z okazji Dolnośląskiego Dnia Pracownika Socjalnego. Celem organizowanego wydarzenia była promocja aktywności pracowników socjalnych, którzy swoją pracę w środowisku lokalnym wykonują z ogromnym zaangażowaniem, ciesząc się zaufaniem osób korzystających z pomocy, skutecznie pomagają rozwiązywać problemy swoich podopiecznych, aktywizując Ich i pomagając Im wyjść z systemu pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego Roku 2014

Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju będzie nieczynny.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 4/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w zamian za dni świąteczne przypadające w 2014 roku.

Zapraszamy do wolontariatu

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”

Jan Paweł II

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w porozumieniu z Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju reaktywuje działania wolontariatu na terenie Gminy z udziałem młodzieży szkolnej. Wolontariusze w ramach swojej działalności świadczyć będą pomoc np.: przy robieniu zakupów, dostarczaniu obiadów ze stołówki mieszczącej się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11, przynoszeniu opału, a także mogą umilać czas wolny zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami np. wspólnym czytaniem prasy, książek czy wyjściem na spacer. Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 74 845 53 56, 74 885 52 57

 

Warsztaty dla niepełnosprawnych z e-Centrum

logo kapital-ludzki

W dniach 11- 14 sierpnia odbyły się Integracyjne Wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Falentach koło Warszawy, zorganizowanych przez Fundację Aktywizacja, w ramach kontynuacji Projektu - „Postaw na pracę”. Zainicjowane 14 kwietnia b. r. działania w utworzonym e-Centrum w Jedlinie Zdroju- uruchomiono przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt ten, realizowany jest pn: "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanych przy współpracy z „Fundacją Aktywizacja” w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”- współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet I,Działanie 1.3 , Podziałanie 1.3.6. Dzięki kompleksowej i fachowej współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z „Fundacją Aktywizacja”, uczestnicy Projektu mieli możliwość , wziąć udział w wyjazdowych warsztatach, wykorzystując, nabyte umiejętności, zasoby i mając możliwość podzielić się nabytą wiedzą z uczestnikami z innych e-Centrów z całego niemal kraju.

Fotorelacja z warsztatów dla niepełnosprawnych z e-CentrumWarsztaty dla niepełnosprawnych z e-Centrum

Strona opsjedlina.pl dostępna dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przystąpił do projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI).

Czytaj więcej: Strona opsjedlina.pl dostępna dla osób niepełnosprawnychStrona opsjedlina.pl dostępna dla osób niepełnosprawnych

Dożywianie od września

5 czerwca 2014 r. przeprowadzony został w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.Piastowskiej 11 w Jedlinie-Zdroju "Przetarg nieograniczony na posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych".

W wyniku przetargu wyłoniona została firma „Smakuś” Usługi Gastronomiczne reprezentowana przez Łukasza Krawczyka z siedzibą w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 4/4 . W dniu 18 czerwca 2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju podpisana została umowa dotycząca współpracy.

Czytaj więcej: Dożywianie od wrześniaDożywianie od września

Darmowe szkolenia komputerowe

logo Kapitału Ludzkiego

Z dniem 20 sierpnia 2014 r. rozpoczęła się rekrutacja do nowego projektu dotyczącego Bezpłatnych szkoleń komputerowych realizowanych przez Firmę J&C GROUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Poddziałanie 9.6.2 - Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Czytaj więcej: Darmowe szkolenia komputeroweDarmowe szkolenia komputerowe

Karta Dużej Rodziny - składanie wniosków

Informujemy że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w tutejszym ośrodku przyjmowane są wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Czytaj więcej: Karta Dużej Rodziny - składanie wnioskówKarta Dużej Rodziny - składanie wniosków

Fundusz Alimentacyjny - składanie wniosków

Informujemy, że od 1 sierpnia 2014 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11 w Jedlinie-Zdroju można składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015.

Czytaj więcej: Fundusz Alimentacyjny - składanie wnioskówFundusz Alimentacyjny - składanie wniosków

KOLONIA - Stegna 2014

W dniach od 01 lipca do 14 lipca 2014 r, 18 dzieci z terenu naszeg mista wypoczywało na kolonii letniej w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym w Stegnie.

Miło nam poinformować, że dwie dziewczynki Kasia Plinta i Aniela Walicka zostały wyróżnione przez organizatrów kolonii za wzorowe zachowanie.

GRATULUJEMY.

Asystent rodziny - nowa edycja

31 marca rozstrzygnięty został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkurs w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014". Również i Nasz Ośrodek został zakwalifikowany do Programu i wpisany na listę Gmin, której przyznana została dotacja na zatrudnienie na terenie miasta Jedlina-Zdrój Asystenta rodziny. W miesiącu kwietniu została wywieszona na tablicach Ośrodka, oraz w Urzędzie Pracy informacja o zatrudnieniu Asystenta rodziny.

Czytaj więcej: Asystent Rodziny - nowa edycjaAsystent rodziny - nowa edycja

Zasiłek dla opiekunów

Informacja Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju informuje że z dniem 15 maja weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: Zasiłek dla opiekunówZasiłek dla opiekunów

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój