PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Mikołajki 2015

W dniu 6 grudnia 2015 r. w godzinach od 12:00 do 17:00 w klubogalerii "Ciekawa" odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem. W programie zajęć znalazły się między innymi:

  • zabawy ze św. Mikołajem,
  • pisanie listów do św. Mikołaja,
  • warsztaty zdobienia pierników bożonarodzeniowych,
  • warsztaty zdobienia bombek na choinkę,
  • oraz warsztaty malowania gipsowych, choinkowych ozdób.

Cała mikołajkowa oprawa odbyła się w asyście elfów, reniferów oraz mikołajek.

 

Kliknij, aby przejść do Glerii zdjąć "Mikołajki 2015"

Zaproszenie ofertowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdrój

ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej (cenowej) na zamówienie pn. „Sprzedaż artykułów żywnościowych i podstawowych środków czystości dla osób uprawnionych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju”

  1. Zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej (cenowej) (Plik PDF 102 KB)
  2. Propozycja ofertowa (cenowa) (Plik PDF 58 KB)
  3. „Koszyk zakupów” (Plik PDF 53 KB)
  4. Oświadczenie (Plik PDF 61 KB)
  5. Projekt umowy (Plik PDF 63 KB)

 Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Większa pomoc dla potrzebujących

Od 1 października wzrosły kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej, a tym samym również wysokości zasiłków.

 

Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń. Podwyżka weszła w życie od 1 października.

Czytaj więcej: Większa pomoc dla potrzebujących

Kolonie letnie

W dniach 21 lipiec - 3 sierpnia, 9 dzieci z terenu Naszego miasta, wypoczywała na koloniach letnich w nadmorskiej miejscowości Międzywodzie(gmina Dziwnów). Organizatorem kolonii było biuro podróży KON TIKI Łabaz i Grochantz Sp. j., z siedzibą we Wrocławiu. Dzieci wypoczywały w Ośrodku Wypoczynkowo - Kolonijnym "Bursztyn"przy ul. Wczasowej 4, położonym 150 metrów od plaży. Uczestnikami kolonii mogły być dzieci, które do dnia rozpoczęcia turnusu ukończyły 7 rok życia, a nie ukończyły 16 roku życia. Obowiązkiem rodziców było wypełnienie kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku tzw. kart kolonijnych, wyposażenie dzieci w niezbędny sprzęt i ubiór do wypoczynku nad morzem, i dowiezienie do Wałbrzycha a następnie odbiór dzieci powracających autokarem z wakacji w dniu 3 sierpnia.

Dzieci wróciły do domów zadowolone i uśmiechnięte. Pozostały niezapomniane wspomnienia i wrażenia z wakacji. Teraz można iść do szkoły!

NOWA EDYCJA - ASYSTENTA RODZINY

Wzorem lat ubiegłych, z uwagi na fakt potrzeby kontynuacji działań, w marcu 2015 roku Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej złożył wniosek na dofinansowanie do zatrudnienia asystenta rodziny na terenie miasta Jedlina-Zdrój, który z powodzeniem już od 2012 roku realizowany jest przez Ośrodek.


W maju rozstrzygnięty został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkurs w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015".


Również i w tym roku Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, zakwalifikowany do Programu i wpisany na listę Gmin, której przyznana została dotacja na zatrudnienie Asystenta rodziny. 11 maja zostało podpisane przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Pana Leszka Orpla Oświadczenie o przyjęciu dotacji, zaś 20 sierpnia .podpisana została stosowna umowa z Wojewodą Dolnośląskim w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na kwotę 15 600 zł. Jest to działanie priorytetowe dla Gminy. Dzięki podjętym od 2012 roku działaniom asystenta, do domów rodzinnych powróciły wszystkie dzieci, które przebywały w Domach Dziecka na terenie Naszego Powiatu. W tym roku pracą asystenta rodziny objętych jest 8 rodzin.

Czytaj więcej: NOWA EDYCJA - ASYSTENTA RODZINY

Dożywianie - składanie wniosków

Od 1 września 2015 roku będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w formie zakupu jednego gorącego posiłków.

Czytaj więcej: Dożywianie - składanie wniosków

Karta Dużej Rodziny

16 czerwca 2014 roku weszły w życie przepisy, wprowadzające ogólnopolski system zniżek dla rodzin wielodzietnych, bez względu na ich dochód. Rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, która jest dokumentem uprawniającym do ulg.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Do 15 sierpnia bieżącego roku wydanych zostało 179 Kart Dużej Rodziny dla 35 rodzin z terenu Naszego miasta.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - składanie wniosków

Informujemy, że od 1 września 2015 r. do 15 września 2015 r. można składać wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016 (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2015 r.).

Czytaj więcej: Pomoc materialna o charakterze socjalnym - składanie wnioskówPomoc materialna o charakterze socjalnym - składanie wniosków

Świadczenia rodzinne - składanie wniosków

Informujemy, że od 1 września 2015 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Czytaj więcej: Świadczenia Rodzinne - składanie wnioskówŚwiadczenia rodzinne - składanie wniosków

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015-2016.

Czytaj więcej: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - przyjmowanie wniosków

Odbierz RMUA

Osoby pobierające świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe) proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka, celem odbioru informacji rocznej o odprowadzonych składkach za rok 2014 (RMUA)

 

Nowe zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju informuje, że od 1 stycznia 2015 roku zmieniły się zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Czytaj więcej: Nowe zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego

Podsumowanie projektu - "Postaw na pracę"

„Postaw na pracę”- to działanie, zainicjowane 14 kwietnia 2014 roku w utworzonym w e-Centrum w Jedlinie Zdroju - uruchomionym przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt ten, realizowany jest pn: „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanych przez „Fundację Aktywizacja” w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet I ,Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.6.Działania te stanowią cenne wsparcie dla zadań własnych Gminy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2010- 2015.

Czytaj więcej: Podsumowanie projektu - "Postaw na pracę"

Świąteczne Paczki

Szesnastego grudnia 2014r. została podpisana pomiędzy Polskim Komitetem Pomocy Społecznej - Zarządem Miejsko- Gminnym w Świdnicy, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju, umowa o współpracę w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2014.

Czytaj więcej: Świąteczne Paczki

Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego Roku 2014

28 listopada 2014 roku we Wrocławiu, odbyła się uroczysta Gala z okazji Dolnośląskiego Dnia Pracownika Socjalnego. Celem organizowanego wydarzenia była promocja aktywności pracowników socjalnych, którzy swoją pracę w środowisku lokalnym wykonują z ogromnym zaangażowaniem, ciesząc się zaufaniem osób korzystających z pomocy, skutecznie pomagają rozwiązywać problemy swoich podopiecznych, aktywizując Ich i pomagając Im wyjść z systemu pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Dolnośląski Dzień Pracownika Socjalnego Roku 2014

Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju będzie nieczynny.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 4/2014 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju z dnia 4 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w zamian za dni świąteczne przypadające w 2014 roku.

Zapraszamy do wolontariatu

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”

Jan Paweł II

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w porozumieniu z Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju reaktywuje działania wolontariatu na terenie Gminy z udziałem młodzieży szkolnej. Wolontariusze w ramach swojej działalności świadczyć będą pomoc np.: przy robieniu zakupów, dostarczaniu obiadów ze stołówki mieszczącej się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11, przynoszeniu opału, a także mogą umilać czas wolny zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami np. wspólnym czytaniem prasy, książek czy wyjściem na spacer. Osoby zainteresowanie prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 74 845 53 56, 74 885 52 57

 

Warsztaty dla niepełnosprawnych z e-Centrum

logo kapital-ludzki

W dniach 11- 14 sierpnia odbyły się Integracyjne Wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Falentach koło Warszawy, zorganizowanych przez Fundację Aktywizacja, w ramach kontynuacji Projektu - „Postaw na pracę”. Zainicjowane 14 kwietnia b. r. działania w utworzonym e-Centrum w Jedlinie Zdroju- uruchomiono przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt ten, realizowany jest pn: "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanych przy współpracy z „Fundacją Aktywizacja” w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”- współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet I,Działanie 1.3 , Podziałanie 1.3.6. Dzięki kompleksowej i fachowej współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z „Fundacją Aktywizacja”, uczestnicy Projektu mieli możliwość , wziąć udział w wyjazdowych warsztatach, wykorzystując, nabyte umiejętności, zasoby i mając możliwość podzielić się nabytą wiedzą z uczestnikami z innych e-Centrów z całego niemal kraju.

Fotorelacja z warsztatów dla niepełnosprawnych z e-CentrumWarsztaty dla niepełnosprawnych z e-Centrum

Strona opsjedlina.pl dostępna dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przystąpił do projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI).

Czytaj więcej: Strona opsjedlina.pl dostępna dla osób niepełnosprawnychStrona opsjedlina.pl dostępna dla osób niepełnosprawnych

Dożywianie od września

5 czerwca 2014 r. przeprowadzony został w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.Piastowskiej 11 w Jedlinie-Zdroju "Przetarg nieograniczony na posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych".

W wyniku przetargu wyłoniona została firma „Smakuś” Usługi Gastronomiczne reprezentowana przez Łukasza Krawczyka z siedzibą w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 4/4 . W dniu 18 czerwca 2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju podpisana została umowa dotycząca współpracy.

Czytaj więcej: Dożywianie od wrześniaDożywianie od września

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój