PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Darmowe szkolenia komputerowe

logo Kapitału Ludzkiego

Z dniem 20 sierpnia 2014 r. rozpoczęła się rekrutacja do nowego projektu dotyczącego Bezpłatnych szkoleń komputerowych realizowanych przez Firmę J&C GROUP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Poddziałanie 9.6.2 - Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Do udziału w bezpłatnych szkoleniach na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL CORE zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:

 •  są w wieku 18 - 64 lata;
 • zamieszkują teren województwa dolnośląskiego;
 • pracują, uczą się, lub są bezrobotne;
 • posiadają wykształcenie co najwyżej średnie, lub są w wieku 50+i posiadają jakiekolwiek wykształcenie;
 • nie byli, nie są objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 (Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych) lub poddziałaniu 9.6.2 (Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych) lub Działaniu 9.3 (Upowszechnienie formalnego kształcenia dorosłych);
 • chcą podnieść swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy.

Temat szkolenia: "Certyfikat ECDL – kluczem do społeczeństwa informacyjnego"

Szkolenie ECDL Start – pozwoli Państwu nabyć podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera (wg klasyfikacji europejskiej) [80h]: Obejmować będzie 5 Modułów szkoleniowych.

 • Moduł 1 – Zajęcia teoretyczne z obszaru znajomości podstawowych urządzeń informatycznych, budowy komputera, rodzajów oprogramowania;
 • Moduł 2 – Użytkowanie komputerów na przykładzie środowiska Windows;
 • Moduł 3 – Umiejętność posługiwania się edytorem tekstu na przykładzie Microsoft Word;
 • Moduł 4 – Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel (opcjonalnie na prośbę uczestników);
 • Moduł 5 – Usługi w sieciach komputerowych – nabycie podstawowej wiedzy na temat Internetu, wyszukiwania informacji w sieci, wysyłania elektronicznych wiadomości e-mail.

W ramach projektu oferowane będą:

 • bezpłatne szkolenia na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL w ilości 80h przez 5 weekendów po 16 h- ( sobota, niedziela) -tj.10 dni, lub tygodniowo po 8h dziennie( do indywidualnego ustalenia z uczestnikami przed kursem); - bezpłatny udział w egzaminie na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu ECDL Start;
 • materiały dydaktyczne;
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ECDL Start;
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych;
 • wspaniała interaktywna atmosfera zajęć w 20 osobowych grupach.

Korzyści i cele dla uczestników

 • Wzrost wydajności pracy osób, które na co dzień korzystają z komputera;
 • Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną;
 • Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników;
 • Nabycie przez uczestników Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL - European Computer Driving Licence) jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera. Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest jednolity i uznawany w całej Europie i został opracowany przez Unię Europejską. ECDL jest certyfikatem technologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców Europy. Powstał z myślą o tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera. Jest odpowiedni dla ludzi dowolnych zawodów i dla poszukujących pracy, w każdym wieku.
 • Podwyższenie wzrostu atrakcyjności kompetencyjnej (pozycji) na rynku pracy w Polsce i Europie, mobilności, która będzie dodatkowym atutem do zatrudnienia, oraz pewności utrzymania zatrudnienia.

Na każdym etapie szkolenia Organizator zapewnia :

 • Udział profesjonalnego trenera, posiadającego odpowiednie doświadczenie i umiejętności interpersonalne do prowadzenia dużych grup oraz do interaktywnego przekazania wiedzy;
 • Narzędzia w postaci najnowszych komputerów dla uczestników;
 • Materiały szkoleniowe – prezentacje drukowane wraz z zestawami zadań, podręcznik (do indywidualnego ustalenia);
 • Materiały pomocnicze i promocyjne – długopisy, notesy, pendrivy, książki (do indywidualnego ustalenia);
 • kawa, herbata, coś na słodko + wspaniała atmosfera szkoleniowa, oraz, zgrany zespół gdzie nikt nie będzie oceniany.

Zgłoś się! Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Rekrutacja już trwa zatem pilnie zapraszamy do kontaktu osoby chętne do uczestnictwa w szkoleniu – ilość miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - Elżbiety Zapart, do pokoju Nr 2. tel. do kontaktu: 74 88 55257

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój