PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Warsztaty dla niepełnosprawnych z e-Centrum

logo kapital-ludzki

W dniach 11- 14 sierpnia odbyły się Integracyjne Wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Falentach koło Warszawy, zorganizowanych przez Fundację Aktywizacja, w ramach kontynuacji Projektu - „Postaw na pracę”. Zainicjowane 14 kwietnia b. r. działania w utworzonym e-Centrum w Jedlinie Zdroju- uruchomiono przy Ośrodku Pomocy Społecznej. Projekt ten, realizowany jest pn: "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowanych przy współpracy z „Fundacją Aktywizacja” w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”- współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,Priorytet I,Działanie 1.3 , Podziałanie 1.3.6. Dzięki kompleksowej i fachowej współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z „Fundacją Aktywizacja”, uczestnicy Projektu mieli możliwość , wziąć udział w wyjazdowych warsztatach, wykorzystując, nabyte umiejętności, zasoby i mając możliwość podzielić się nabytą wiedzą z uczestnikami z innych e-Centrów z całego niemal kraju.

W utworzonych 6 grupach odbywały się ćwiczenia umiejętności interpersonalnych, zdobywanie praktycznej wiedzy na temat rynku pracy i kwestii prawnych z tym tematem związanych oraz zajęcia integracyjne w ośrodku dostosowanym dla osób niepełnosprawnych. W pierwszym dniu warsztatów na spotkaniu inauguracyjnym, każde z e-Centrów omawiało przygotowaną wcześniej prezentację dotyczącą działań jakie od początku projektu zostały poczynione. Krótkie wystąpienie przedstawione zostało przez opiekuna - Panią Elżbietę Zapart. W kolejnych dniach opracowywane były w grupach, w ramach dobrych praktyk, propozycje dla e- centrów na przykład w temacie tworzenia spółdzielni socjalnych, możliwości jakie daje utworzenie fundacji, czy założenia stowarzyszenia. Każdy z uczestników z e- Centrum , swoje propozycje przelewał na papier, następnie były omawiane, dopracowywane przy udziale trenerów, a na koniec przedstawiane na forum. Wszyscy zmęczeni ale zadowoleni 14 sierpnia powrócili do Jedliny -Zdroju.

Gotowi do drogi

Gotowi do drogi

Spotkanie inauguracyjne dla wszystkich uczestników

Spotkanie inauguracyjne dla wszystkich uczestników

Prezentacja e-Centrum Jedlina-Zdrój

Prezentacja E-Centrum Jedlina-Zdrój

Prezentacja e-Centrum Jedlina-Zdrój

Prezentacja E-Centrum Jedlina-Zdrój

Warsztaty merytoryczne

Warsztaty merytoryczne

Warsztaty merytoryczne

Warsztaty merytoryczne

Warsztaty merytoryczne

Warsztaty merytoryczne

Jakub - jeden z uczestników wyjazdu, podczas prezentacji projektu wypracowanego przez grupę

Jakub - jeden z uczestników wyjazdu, podczas prezentacji projektu wypracowanego przez grupę

Prezentacja projektów

Prezentacja projektów

Prezentacja projektów

Prezentacja projektów

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój