PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Świąteczne Paczki

Szesnastego grudnia 2014r. została podpisana pomiędzy Polskim Komitetem Pomocy Społecznej - Zarządem Miejsko- Gminnym w Świdnicy, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju, umowa o współpracę w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego - Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2014.

W ramach tego porozumienia 200 osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju otrzyma nieodpłatnie na święta artykuły spożywcze w postaci świątecznej paczki żywnościowej. W paczce tej znajdą się między innymi: makaron, konserwy mięsne, cukier, olej, mleko. Rodziny wielodzietne otrzymają co najmniej dwie, trzy paczki na rodzinę. Kwota całego przedsięwzięcia wyniesie 6.000 zł. Paczki te zostaną rozdane przed samymi świętami tj. 22 grudnia - w poniedziałek, aby dotarły we właściwym czasie dla najbardziej potrzebujących. Pomoc udzielana będzie na podstawie oświadczenia o wysokości dochodów i spełniania przesłanek o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Dochód uprawniający do skorzystania z tej formy pomocy nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej. tj.813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł. dla osoby w rodzinie. Preferowane będą osoby z rodzin wielodzietnych i niepełnych.

Ponadto dodatkowo zostanie rozdysponowanych w postaci gotówki na podstawie wydanych decyzji w kwotach od 200 do 500 zł świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla najbardziej potrzebujących . Pomoc ta będzie uzupełnieniem świątecznych paczek żywnościowych, dla osób i rodzin z terenu Naszego Miasta. Około 7.000 zł zostanie w ten sposób rozdysponowanych na Święta dla osób, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno - bytowej. Będzie też miłym uzupełnieniem do Świątecznego Bożonarodzeniowego koszyka .

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój