PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Przypominamy jak otrzymać świadczenie wychowawcze w wys. 500 zł na dziecko

Kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek?

 _________________________________________________

W pierwszych trzech miesiącach nie trzeba się spieszyć !!!

 _________________________________________________

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), a świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacon z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. 

Na ustalenie i wypłatę świadczeń Ośrodki mają wyjątkowo 3 miesiące, a nie miesiąc od dnia złożenia wniosku.
Dopiero na wnioski złożone po 1 lipca 2016 r., świadczenia będą przyznane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Tylko pierwszy okres ustalenia świadczenia rozpoczyna się: 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.
Świadczenia przyznawane będą na okresy roczne od 1 października do 30 września.
Do programu będzie można dołączyć w dowolnym czasie.
Realizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, Dział Świadczeń Rodzinnych.

 

Druki wniosków można już pobrać, a od 1 kwietnia 2016 r. można będzie złożyć osobiście, lub pocztą w:

 • Dziale Świadczeń Rodzinnych OPS, ul. Piastowska 11, w godzinach pracy Ośrodka,
 • Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta ul. Poznańska 2 w godz. pracy Urzędu
 • Elektronicznie poprzez:
  • www.empatia.mrpips.gov.pl,
  • PUE ZUS
  • bankowości elektronicznej
  • e-puap

 

Ile czasu ma gmina na wydanie decyzji w okresie pierwszych trzech miesięcy od startu programu?

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji  i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

 

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

UWAGA! Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że dla  kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja  i wypłata za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc  w którym wniosek został złożony.

 

Gdzie odbiorę świadczenie?

Środki zostaną przekazane na wskazany we wniosku nr rachunku bankowego lub będą do odbioru w kasie Urzędu Miasta w terminie wskazanym w decyzji.

 

Więcej informacji znajduje się na stronach:

www.mpips.gov.pl
www.jedlinazdroj.eu
www.opsjedlina.pl - zakładka Program "Rodzina 500 plus"
 
lub pod nr tel.  74 845 52 70

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój