PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Odżywianie w roku szkolnym 2016/2017

W wyniku przetargu dotyczącego dożywiania przeprowadzonego 7 czerwca 2016 roku, wyłoniona po raz kolejny została firma "Smakuś "- Usługi gastronomiczne, reprezentowana przez Łukasza Krawczyka z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich Nr 4/4 w Świdnicy.


W dniu 15 czerwca 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju została podpisana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Elżbietę Zapart, kolejna umowa na realizację usługi pod nazwą: „Dożywianie dzieci i młodzieży i osób dorosłych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie- Zdroju. W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązał się do dowozu i podawania w szkołach oraz w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, w budynku przy ulicy Piastowskiej 11, przez pięć dni w tygodniu jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i należytą dbałością o estetykę podawanych posiłków.


Cena brutto za 1 posiłek wynosi 4,68 zł. Przez posiłek rozumie się jednodaniowy posiłek składający się z – zupy z wkładką (kiełbasa lub mięso o gramaturze 100gram) + chleb do 4-ch kromek - podawanej raz w tygodniu oraz drugiego dania z kompotem owocowym - podawanych w pozostałych dniach tygodnia. Przez drugie danie rozumie się: ziemniaki lub zamiennie, kasza lub ryż, czy makaron oraz mięso i surówka lub jarzyna, kompot lub napój. Raz w tygodniu danie barowe mogą stanowić pierogi, naleśniki, kluski, pyzy itp. gołąbki lub krokiety.


Posiłki dla osób dorosłych wydawane są w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej - od poniedziałku do piątku od godz. 13:00 do 15:00. Natomiast dla dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II tak jak to było w poprzednim okresie objętym umową, posiłki dowożone są i podawane w szkołach, w pomieszczeniach wskazanych przez Dyrektorów szkół, w wyznaczonych godzinach tj. między godz. 11:30 a 15:00. Wykonawca zobowiązany został do podawania tygodniowego jadłospisu w miejscu widocznym w pomieszczeniu stołówki i w szkołach. Osoby zainteresowane, korzystające z pomocy Ośrodka bądź spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej zarówno dorosłych jak i rodziców dzieci zainteresowanych posiłkami w szkołach prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia stosownych dokumentów.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój