PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Nabór na stanowisko Kierownika OPS

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju" w terminie do 28 lipca 2017 roku, na adres Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój lub składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika (format PDF, rozmiar 79 KB)

Opis stanowiska - Kierownik OPS (format PDF, rozmiar 60 KB)

Kwestionariusz osobowy (format PDF, rozmiar 62 KB)

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój