PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

POMOC ŻYWNOŚCIOWA w ramach POPŻ

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Jedlina-Zdrój przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Za dystrybucję żywności na terenie Gminy Jedlina-Zdrój odpowiada Fundacja im. ks. W. Latosa z Wrocławia.

Bezpośrednią współpracę z Fundacją w zakresie dystrybucji żywności prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdrój.
Zgodnie z wytycznymi MRPiPS do podprogramu na rok 2017, aby uzyskać pomoc należy spełnić warunek kryterium dochodowego, które wynosi w roku 2017:
- dla osoby samotnie gospodarującej -1268 zł
- dla osoby w rodzinie -1028 zł
Wnioski o objęcie wsparciem należy składać do dnia 30 września 2017 r.
Wnioski/skierowania do uczestnictwa w programie przyjmują pracownicy socjalni OPS codziennie od godz 7:30 -11. W przypadku osób starszych, niepełnosprawnych, które posiadają znaczne ograniczenia uniemożliwiające zgłoszenie się osobiste w siedzibie ośrodka, istnieje możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa telefonicznie pod nr Tel: 74 8455 356 w podanych godzinach tj:7:30-11:00, co umożliwi przyjazd w miejsce zamieszkania zgłaszającego odpowiednio pracownika socjalnego i przyjęcia wniosku/skierowania do objęcia programem.
W tym miejscu zwracamy się do mieszkańców o rozpropagowanie niniejszej informacji w środowisku swojego zamieszkania, być może w Twoim otoczeniu jest osoba starsza czy niepełnosprawna, która z różnych przyczyn (wstydu, niewiedzy, ograniczeń w poruszaniu się) nie korzysta z systemu wsparcia pomimo, iż tego wymaga.

Program rusza końcem sierpnia 2017 i kończy się w czerwcu 2018 r. Przewidziano dla Naszych mieszkańców od 4 do 5 dostaw żywności w formie paczek we wskazanym okresie. Wstępne ustalenia wskazują, że pierwsza dystrybucja będzie miała miejsce w miesiącu październiku. Kolejne: grudzień, luty, kwiecień i czerwiec. Możliwe są zmiany w harmonogramie niezależne od Gminy Jedlina-Zdrój, niemniej jednak zobowiązujemy się do szybkiego informowania mieszkańców. O konkretnych terminach/datach wydawania paczek będziemy informować poprzez ogłoszenia na tablicach informacyjnych gminy oraz stronie internetowej OPS Jedlina-Zdrój. Więcej informacji można uzyskać pod nr. Tel 74 8455 356.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój