PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Projekt - Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie

Burmistrz Jedliny-Zdrój wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju we współpracy z Ośrodkiem Kompetencji Cyfrowych, przystąpił na terenie Gminy Jedlina-Zdrój, do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.

Celem projektu jest wzrost kompetencji i umiejętności komputerowych osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Docelowo, oferowane formy wsparcia to: szkolenia certyfikowane ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych): ECDL e-Citizen (e-Obywatel) oraz ECDL BASE.
Wsparcie realizuje: WWS Daniel Wijas - Biuro Projektu w Wałbrzychu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z OPS Jedlina-Zdrój pod nr tel:
Kierownik Ośrodka Joanna Fornalska – 74 880 53 33
Pracownicy Socjalni 74 845 53 56

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną ulotką i uczestnictwa w projekcie.

 

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój