PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Realizacja projektu Klub Integracji Społecznej MUFLON

W listopadzie 2017 roku Fundacja „Merkury" we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju rozpoczęła realizację projektu pn.:" Klub Integracji Społecznej Muflon" w ramach Priorytetu 9. Włączenie społeczne; Działanie 9.1 .Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.4. Aktywna integracja -ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach działalności KIS Muflon odbywają się spotkania grupy samopomocowej, uczestnicy zajęć otrzymują także wsparcie specjalistyczne prawne i psychologiczne.
Obecnie zakończył się prowadzony pod kierownictwem psychologa i pedagoga Trening Umiejętności Rodzinnych, a także Trening Umiejętności Społecznych. Wszyscy uczestnicy treningów otrzymali zaświadczenia o ich ukończeniu.

Fotorelacja

 

IMG 20180108 094620

IMG 20180108 094634

IMG 20180108 112554

IMG 20180119 094509

IMG 20180205 113901

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój