PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa mieszkńców Jedliny-Zdrój

Analizując problematykę społeczną mieszkańców Jedliny-Zdrój, na podstawie sprawozdawczości jednostek pomocy społecznej,nadal dominującym problemem osób i rodzin jest bezrobocie lub bierność zawodowa.

Skala bezrobocia w naszej gminie szacowana na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jest wskaźnikiem o tendencji malejącej (dane sporządzane na podstawie osób zarejestrowanych w UP), jednakże już na podstawie danych pomocy społecznej, osób pozostających bez pracy (tych zarejestrowanych w PUP oraz tych nie zarejestrowanych) jest zdecydowanie wyższa. Z tych powodów w ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej i animacji społecznej nasz ośrodek wdrożył działania z zakresu aktywizacji zawodowej. Nawiązaliśmy współpracę z Wrocławskim Instytutem Edukacji i Biznesu , który jest realizatorem szkoleń zawodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Obecnie 14 biernych zawodowo, w tym bezrobotnych lub niepełnosprawnych mieszkańców Jedliny-Zdrój, w wieku 30+, uczestniczy w kursie zawodowym: Profesjonalny sprzedawca z elementami kas fiskalnych. Po zakończeniu kursu każda osoba może skorzystać z odbycia 3- miesięcznego stażu gdzie przewidziane jest stypendium w wysokości do 1546,55 zł netto. Majac na względzie udogodnienia dla mieszkanców, ośrodek zadbał, by wszelkie inicjatywy skierowane do mieszkańców odbywały się na terenie naszego miasta, bez konieczności dojazdów w inne miejsca szkoleń. Pomysłodawcami i jednocześnie osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie i realizację aktywizacji zawodowej naszych mieszkańców są: Kierownik OPS Joanna Fornalska oraz starszy pracownik socjalny -Grażyna Stuczeń.
Fotorelacja:

proj 1

proj 2

proj 3

proj 4

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój