PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Program korekcyjno-edukacyjny - dla sprawców przemocy

Uwaga !!!
Trwa nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuję, że w roku 2018 w terminie od czerwca do listopada będzie realizowało program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu Powiatu Wałbrzyskiego.
Program kierowany jest do osób:
• stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia, w ramach uzupełnienia podstawowej terapii;
• skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie;
• które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Celem programu jest:
• powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
• rozwijanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
• uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
• zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
• zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
• uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program ma charakter integracyjny. Celem programu jest umocnienie i zwiększenie bezpieczeństwa w rodzinie poprzez uczenie umiejętności zdrowego komunikowania się i zachowań alternatywnych wobec przemocy.
Prosimy o zgłaszanie osób do wzięcia udziału w programie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych.
W przypadku pytań proszę kontaktować się z P. Agnieszką Lipień tel. 746666300

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój