PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

KOLONIE NAD MORZEM- Międzywodzie 2018

morze

Biuro Podróży KON TIKI z Wrocławia z siedzibą przy ul. Kościuszki 34 zostało wyłonione jako organizator kolonii w drodze postępowania przetargowego prowadzonego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dzięki zaangażowaniu pracowników Ośrodka w pozyskanie nieodpłatnych miejsc dla najmłodszych mieszkańców otrzymaliśmy jak żadnego roku aż 10 miejsc. Tym razem Nasi najmłodsi mieszkańcy spełniający warunek do wyjazdu (m.inn: spełnienie kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz wiek - ukończone 7 lat i nie ukończony 16 rok życia) będą wypoczywać i bawić się w nadmorskiej miejscowości Międzywodziu. Termin turnusu 05 sierpień do 18 sierpień.

Zainteresowanych rodziców/opiekunów w terminie do 5 lipca prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju codziennie w godz.od 7:30 do 11:00. Termin składania wniosków jest ostateczny i związany z koniecznością przesłania dokumentacji do organizatora.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój