PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Nowe terminy składania wniosków o świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019

rodzina1

1. świadczenie wychowawcze 500+

2. świadczenia rodzinne

3. świadczenia z funduszu alimentacyjnego

4. świadczenie dobry start 300+

 

1. świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2018/2019

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018r. do 30 września 2019r.,  można składać od 1 lipca 2018 r. (w formie elektronicznej) oraz od 1 sierpnia 2018r. (w formie papierowej).

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać:

  1. elektronicznie (ZUS, banki krajowe, Emp@tia, ePUAP)
  2. papierowo (kompletnie wypełniony wniosek).

 

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września 2018r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2017/2018.

Wnioski na dzieci urodzone w trakcie okresu zasiłkowego można składać na bieżąco. Świadczenia przyznawane są od m-ca, w którym został złożony wniosek.

 

2 i 3. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

Dzień  1 lipca 2018r. (w formie elektronicznej) oraz 1 sierpnia 2018r. (w formie papierowej) to także data początku składania wniosków o:

świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2018r. 

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września  2018r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2017/2018.

 

-    zasiłek rodzinny na kolejny okres, rozpoczynający się 1 listopada 2018r.

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 31 października  2018r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2017/2018.  

Wnioski na dzieci urodzone w trakcie okresu zasiłkowego można składać na bieżąco. Świadczenia przyznawane są od m-ca, w którym został złożony wniosek. Podobnie w sprawach specjalnych zasiłków opiekuńczych,świadczeń opiekuńczych i zasiłków opiekuńczych - przyjmujemy i rozpatrujemy na bieżąco.

 

4. świadczenie dobry start 300+ na okres świadczeniowy 2018/2019

 

Dzień 1 lipca 2018r. (w formie elektronicznej) oraz 1 sierpnia 2018r. (w formie papierowej) to także data początku składania wniosków o świadczenie dobry start.

Wnioski o te świadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r.

 

W związku ze zmianą wzorów wniosków o ustalenia prawa do świadczeń tutejszy Ośrodek informuje, iż DRUKI WNIOSKÓW na nowy okres świadczeniowy są wydawane od 23 lipca 2018r.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój