PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Ruszają wypłaty dopłat do kosztów ogrzewania niskoemisyjnego

pieniązki

W styczniu ruszają pierwsze dopłaty dla mieszkańców Jedliny-Zdrój w ramach pilotażowego Lokalnego Programu Osłonowego w Gminie Jedlina-Zdrój dla osób, które ponoszą koszty związane z użytkowaniem systemu ogrzewania niskoemisyjnego.

Przypominamy o obowiązku dostarczenia do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej dokumentów potwierdzających poniesiony wydatek za ogrzewanie (kopii rachunków) za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Za miesiące styczeń –marzec 2019 rachunki należy przedłożyć w terminie do 30 kwietnia b.r

Wypłaty nastąpią w dniu 31 stycznia b.r (czwartek) na wskazane we wnioskach rachunki bankowe osób uprawnionych lub w kasie Urzędu Miasta przy ul. Poznańska 2 w godzinach od 9:00 do 14:00.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój