PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Zapraszamy do współpracy !!!

pracuj z nami

 Zapytanie ofertowe o gotowość do podjęcia współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przeprowadza rozeznanie zainteresowania ewentualną przyszłą ofertą pracy na stanowisko - Specjalista reintegracji społeczno-zawodowej.

 

Utworzenie stanowiska uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji projektu złożonego przez OPS   i podlega ocenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Prognozowane rozpatrzenie wniosku to maj/czerwiec 2019r.

 

Opis stanowiska: Specjalista reintegracji zawodowej - praca z klientem Ośrodka Pomocy Społecznej skierowanym do wykonania prac społecznie użytecznych na terenie miasta, współpraca ze środowiskami osób starszych, często samotnych w celu aktywizacji udziału ich w życiu społecznym. Dodatkowo planuje się powierzenie zadań z zakresu prowadzenia punktu informacji społecznej.

 

Wymagania:

 

  1. 1.Wykształcenie wyższe: pedagogiczne, socjologiczne, nauki społeczne ze wskazaniami do prowadzenie poradnictwa społecznego w tym zawodowego. Wskazania mogą być określone w suplemencie do dyplomu.
  2. 2.Dobra znajomość przestrzeni społecznej Jedliny-Zdrój w tym także obiektów znajdujących się na terenie gminy.
  3. 3.Mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych .

 

 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o składanie w terminie do 30 kwietnia b.r. swoich ofert     w formie CV oraz listu motywacyjnego na adres: Urząd Miasta/Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznańska 8, 58-330 Jedlina-Zdrój. Z osobami zainteresowanymi Kierownik Ośrodka spotka się w trakcie indywidualnych spotkań.

 Uwaga!

Złożenie oferty (CV+ list motywacyjny) lub udział w spotkaniu nie jest wiążący z zatrudnieniem.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój