PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Ważne zmiany w wypłatach świadczeń rodzinnych, FA i 500+!!!

zmiany 500

 

Informujemy, że od dnia 1 lipca w formie elektronicznej przyjmowane są wnioski na świadczenia rządowe: rodzinne, fundusz alimentacyjny, wychowawcze 500+, specjalny zasiłek opiekuńczy wyłącznie w formie elektronicznej, natomiast w wersji papierowej (tradycyjnej) od dnia 1 sierpnia w siedzibie OPS ul. Poznańska 8.

Jednocześnie w tym samym okresie składać można wniosek na świadczenie 500+ na pierwsze dziecko w związku ze zmianą przepisów prawa. Od dnia 1 lipca świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko- w szczególności pierwsze bądź jedyne bez obowiązującego dotychczas kryterium dochodowego . Pragniemy zwrócić uwagę,że w przypadku złożenia wniosku na pierwsze bądź jedyne dziecko w miesiacu lipiec, sierpień lub wrzesień wypłata nastąpi z wyrównaniem za te miesiące , natomiast w przypadku złożenia wniosku po wskazanym terminie wypłata przysługuje od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania. Wnioski od 1 sierpnia składać można w niżej wskazanych godzinach:
poniedziałek, wtorek , środa - od: 7:30 do godz. 12:00
czwartek, piątek - od godz: 12:00 do godz.15:00.

Ponadto od dnia 1 lipca 2019 r. zmienia się termin wypłaty świadczeń rządowych realizowanych przez nasz ośrodek. Poniżej harmonogram do dnia 31 grudnia 2019 r.świadczeń przesyłanych na rachunki bankowe oraz wypłat gotówkowych w kasie. Prosimy jednak w celu ułatwienia Państwu realizacji świadczeń do zakładania kont bankowych i informowania o tym fakcie nasz ośrodek. Przypominamy, że zgodnie z prawem wszystkie świadczenia w tym z pomocy społecznej nie podlegają zajęciom komorniczym, tym samym wpłaty na konta bankowe sa bezpieczne i nie podlegają zajęciom. Zachęcamy tym samym do zakładania kont bankowych, by sprawnie dysponować środkami dla dzieci bez konieczności wychodzenia z domu czy wyczekiwania w kolejkach do kasy.


Harmonogram proponowanych wypłat świadczeń rodzinnych ( w tym św. rodzicielskich, zapomóg i dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłków rodzinnych) FA, św. pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, SZO, ZDO, w formie gotówki.

Kasa Urzędu Miasta - Poznańska 2

czynna od godz.9:00 do 14:00

w piątki do godz. 13:00

W miesiącu lipcu 2019r. w dniach :

25 od litery „A" do litery „Ł"

26 od litery „M" do litery „Ż"

W miesiącu sierpniu 2019r.w dniach:

26 od litery „A" do litery „Ł"

27 od litery „M" do litery „Ż"

W miesiącu wrześniu 2019r. w dniach:

25 od litery „A" do litery „Ł"

26 od litery „M" do litery „Ż"

W miesiącu październiku 2019r. w dniach :

28 od litery „A" do litery „Ł"

29 od litery „M" do litery „Ż"

W miesiącu listopadzie 2019r. w dniach:

25 od litery „A" do litery „Ł"

26 od litery „M" do litery „Ż"

W miesiącu grudniu 2019r. w dniach

20 od litery „A" do litery „Ż"

Harmonogram proponowanych wypłat świadczeń wychowawczych (500+) w formie gotówki.

30 lipca 2019r.
30 sierpnia 2019r.
30 września 2019r.
30 października 2019r.
29 listopada 2019r.
23 grudnia 2019r.

Terminy mogą ulec zmianie w wyniku okoliczności nie zależnych od ośrodka. Zgodnie z ustawami winny być wypłacone nie później jak w ostatnim dniu miesiąca.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój