PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Środki ostrożności podejmowane w związku z Koronawirusem

koronawirus-komunikat-768x461

W ramach szeroko pojętych działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się Koronawirusa, w Ośrodku Pomocy Społecznej wprowadzono następujące ograniczenia obowiązujące począwszy od dnia 13 marca b.r do odwołania:

  1. 1.Uprasza się klientów , petentów jednostki o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub poprzez platformę ePUAP w sprawach, w których istnieje taka możliwość (dotyczy głównie składania wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, Kartę Dużej Rodziny, o pomoc społeczną). Pozostałe sprawy, które nie wymagają kontaktu osobistego w siedzibie można zgłaszać telefonicznie. Wszystkie numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne są na stronie www.opsjedlina.pl.
  2. 2.Ogranicza się wyjścia pracowników socjalnych w środowiska i teren do niezbędnego minimum przy zachowaniu środków ostrożności (używanie środków do dezynfekcji rąk, maseczek czy rękawic jednorazowych w sytuacjach tego wymagających).
  3. 3.W Ośrodku tworzy się w wyznaczonym miejscu punkt obsługi klienta. W pomieszczeniu zamontowany zostanie dzwonek przywołujący pracownika. Ze względów bezpieczeństwa obsługa będzie jednostanowiskowa.
  4. 4.Klientów wykazujących objawy przeziębienia/grypy (kaszel, katar, gorączka) uprasza się o odroczenie wizyty w siedzibie ośrodka do czasu całkowitego ustąpienia objawów chorobowych.
  5. 5.Ośrodek nie podejmuje i zawiesza do odwołania organizację spotkań z mieszkańcami, w szczególności z grupami osób starszych.
  6. 6.Uprasza się osoby powracające z zagranicy lub mające kontakt z osobami powracającymi o stosowanie się do powszechnie obowiązujących wytycznych i odłożenie kontaktu z jednostką na termin późniejszy. Rekomendujemy kontakt w formie elektronicznej bądź telefonicznej gdzie udzielimy w indywidualnej sprawie wszelkich niezbędnych informacji i wskazówek mających na celu sprawne załatwienie jego sprawy.
  7. 7.Do dnia 25 marca b.r Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny dla klientów w godz. 8,00-14,00 z zachowaniem jednoosobowej obsługi w ośrodku.
  8. 8.Kierownik jednostki w sytuacjach tego wymagających może podejmować dalsze ograniczenia co do działalności jednostki o ile wystąpią ku temu przesłanki w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój