PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Jak wygląda pomoc żywnościowa osobom w kwarantannie

kwarantann

 
W związku z Poleceniami Wojewody Dolnośląskiego wydawanymi w trybie zagrożenia epidemiologicznego, a także instrukcji postępowania dla Ośrodków Pomocy Społecznej, informujemy o procedurze opracowanej przez Wojewodę ,wskazanej dla osób pozostajacych w kwarantannie wymagających wsparcia w formie produktów żywnościowych. Informujemy, że produkty żywnościowe przekazywane są wyłącznie przez specjalnie wyznaczone organizacje zajmujące się dostarczaniem produktów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Tym samym ośrodki nie mają możliwości spełnienia wszystkich wymagań osób pozostajacych w kwarantannie. Banki Żywności zabezpieczają produkty uniwersalne suche tj. makarony, kasze, ryż, konserwy rybne i mięsne, koncentrat pomidorowy,puszki typu: fasola lug groch z marchwią itp.
W tym miejscu warto zauważyć, że  zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art. 2 osoby oczekujące wsparcia pomocy społecznej winny w pierwszym rzędzie wykorzystać własne zasoby i możliwości , a do tych należą np: pomoc bliższej lub dalszej rodziny w zrobieniu i dostarczeniu zakupów, pomoc dobrych znajomych czy sąsiadów w powyższym zakresie z zachowaniem środków ostrożności: tu braku bezpośredniego kontaktu. Jest wiele sposobów na bezpieczne dostarczenie żywności np: pozostawienie pod drzwiami i  w bezpiecznej odległości oczekiwać, aż osoba kwarantowana odbierze produkty.
 
Dzięki temu pracownik socjalny będzie mógł ten czas przeznaczyć dla wsparcia innej osoby, która takiej możliwości nie ma (jest samotna, starsza czy schorowana). Liczymy na Państwa zrozumienie. Mieszkańców jest wielu, pracowników socjalnych tylko 3 i nie wykonują pracy wyłącznie związanej z pomocą osobom w kwarantannie. Ciążą na nich inne dotychczas realizowane obowiązki, których skala jest nieporównywalnie wielka. W tym szczególnym czasie liczymy na zrozumienie i pomoc w realizacji powyższych zaleceń.
 

Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną - pismo znak ZP-KNPS.9421.3.24.2020.EZ.1 z dnia 16.03.2020

                  1.SANEPID - zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną

i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2.Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej

3.OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową

                       - FEDERACJA POLSKICH BAKÓW ŻYWNOŚCI

                     -POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

                       - POLSKI CZERWONY KRZYŻ

                      -CARITAS

                      -STWOARZYSZNIE ODRA- NIEMEN

4.Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty

5.OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS

6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywość i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

 

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.

Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój