PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Lipcowa dystrybucja żywności.

POPZ

 

WAŻNE!!!

Dnia 10 lipca b.r (piątek) w godz. od 9:00 do 12:00 wydawana będzie w siedzibie OPS przy ul. Poznańska 8 żywność w ramach POPŻ. Każda zgłaszająca się osoba winna przestrzegać wytycznych dotyczących ochrony osobistej w trakcie epidemii koronawirusa tu. maseczki i rękawic jednorazowych. Nadmieniamy , że w trakcie odbioru żywności , każda osoba obowiązana jest przestrzegać zachowania 1,5 m odległości od drugiej osoby również przybyłej po odbiór żywności. Każdy odbiorca będzie załatwiany indywidualnie.W pomieszczeniu wskazanym do wydawania żywności poza kadrą może przebywac tylko 1 osoba. Zachowajmy ostrożność!!!     

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój