PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Terminy Wypłat świadczeń w roku 2021

zmiany 500

 

Harmonogram proponowanych wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych ( 500+)

 

Zgodnie z zapisami ustaw- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia pielęgnacyjne czy zasiłki pielęgnacyjne przyznane na podstawie decyzji administracyjnych w roku 2021 będą wypłacane niezwłocznie po otrzymaniu środków na dany miesiąc, nie później jak do ostatniego dnia roboczego miesiąca na wskazane rachunki bankowe przez osoby uprawnione. Natomiast w stosunku do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przedstawiamy harmonogram wypłat, który również każda osoba uprawniona otrzymuje przy decyzji administracyjnej na dany okres świadczeniowy.

 

 

LP

świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1

25 .02. 2021

2

29.03.2021

3

27.04.2021

4

27.05.2021

5

28.06.2021

6

28.07.2021

7

27.08.2021

8

28.09.2021

9

27.10.2021

10

25.11.2021

11

27.12.2021

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój