PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Narodowy Spis Powszechny

wrzutka pytania-15

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Od 1 kwietnia 2021r. do 30 czerwca 2021r. przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który przeprowadzany jest co 10 lat dla celów statystyku publicznej.
Obowiązkiem spisowym objętę są wszystkie:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski,
• osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.
UWAGA!
Spis jest powszechny i obowiązkowy.
Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie RP w dniu 31 marca 2021r.  podlegają spisowi.
Samospisu dokonują osoby pełnoletnie, uwzględniając dzieci pozostające pod opieką                               w miejscu zamieszkania.
Spisać się można się poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie www.spis.gov.pl, który będzie aktywny od 1 kwietnia br. (Obecnie można zapoznać się z pytaniami, na które należy odpowiedzieć)
Osoby, które mają problem z samospisem z przyczyn technicznych mogą to uczynić w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, lub w Centrum Usług Socjalnych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Jeśli mamy problem techniczny a także z dotarciem do tych punktów wówczas wywiad zostanie przeprowadzony przez rachmistrza spisowego w formie telefonicznego lub bezpośredniego wywiadu.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie : www.spis.gov.pl

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój