PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022
 
Trwa nabór do nowej edycji programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej -edycja 2022. Chęć uczestnictwa można deklarować w terminie do 21 stycznia do godz.12:00 osobiście w siedzibie ośrodka lub telefonicznie pod nr.tel.74 8455 356. W przypadku zgłoszenia telefonicznego ,pracownik socjalny doniesie w umówionym terminie dokumentację niezbędną do zgłoszenia uczestnictwa w programie.
W roku 2021 program cieszył się sporym zainteresowaniem. Miasto Jedlina-Zdrój realizuje zadanie samodzielnie z wykorzystaniem zatrudnionej wykwalifikowanej zgodnie z wymogami programu kadry. W roku 2022 program skierowany jest do 4 dorosłych osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w tym 3 ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z czego jedna z tych osób musi posiadać niepełnosprawność sprzężoną oraz do 1osoby ze stopniem umiarkowanym niepełnosprawności. Uznane są również orzeczenia traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573). Przewidziane wsparcie opiewa w liczbie 45 h usług miesięcznie dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 25 h miesięcznie dla osoby z orzeczeniem umiarkowanym. Usługi asystenta mają przyczynić się do usamodzielnienia osoby niepełnosprawnej i włączenia społecznego. Dlatego program przewiduje nie tylko wspieranie w codziennych czynnościach życia,w sprawach urzędowych, rehabilitacyjnych itp, ale też korzystanie z dóbr kultury jak wyjścia do teatru,kina, basen czy inne wg.preferowanych przez uczestnika. Program przewiduje sfinansowanie biletów wyjścia dla opiekuna w tym kosztów dojazdu do wskazanych przez uczestnika miejsc. Więcej informacji można uzyskać pod nr.tel.74 8455 356. Program potrwa od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r.
ASYSTENT-1

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój