PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Korpus Wsparcia Seniorów - pomoc usługowa

Drogi mieszkańcu.
Jeżeli masz ukończone 65 lat i więcej możesz skorzystać z nieodpłatnej oferty naszego ośrodka.
Miasto Jedlina-Zdrój aplikuje o środki finansowe w ramach programu MRiPS ,,Korpus Wsparcia Seniorów”.
W ramach modułu I możesz skorzystać z :
- wsparcia społecznego (np. zrobienie zakupów, opłacenie rachunków, wykup leków, rozmowa itp.)
- Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:
• wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
• pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,
• pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu
- Wsparcie psychologiczne:
• informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
• w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej.
Celem Modułu I jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy. Każda osoba w wieku 65 lat i więcej, mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząca samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkająca z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia ma prawo do skorzystania z programu. W latach 2020-2021 skorzystało ponad 30 seniorów jedlińskich, głównie z pomocy w zrobieniu zakupów, załatwienia spraw urzędowych, wykupu leków, umówieniu wizyty lekarskiej w tym szczepień, pomoc w załatwieniu dowozu na szczepienia.
Zgłoś chęć uczestnictwa poprzez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej w Jedlinie-Zdroju w tym i telefonicznie 74 8455 356.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój