PRZEJDŹ DO TREŚCI

Centrum Usług Socjalnych

Co w KIS-ie piszczy?

20 kwietnia b.r uruchomiono pierwsze stacjonarne zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zawartych porozumień przedstawił uczestnikom propozycje i harmonogram zajęć , które potrwają do końca lipca b.r.

Zajęcia prowadzone są w specjalnie przygotowanych na ten cel salach wykładowych jak również zapewnia się prowadzenie zajęć on-line ze specjalistami wskazanymi przez naszych partnerów. Dla uczestników przewidziano warsztaty doradztwa społecznego, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a które prowadzi obecnie Pan Wiesław Zalas . Klubowicze uczestniczą w warsztatach komputerowych prowadzonych przez naszego pracownika Pana Przemysława Chmurskiego, nabywając wiedzę i umiejętności w zakresie e-usług i wszelkich innych dostępnych na rynku powszechnie używanych urządzeń i usług w ramach cyfryzacji.
Stałe wsparcie w ramach poradnictwa zawodowego zapewnia Kierownik naszego ośrodka będący jednocześnie doradcą zawodowym-Pani Joanna Fornalska, natomiast partnerzy nasi jak Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu zapewnili zarówno grupowe jak i indywidualne warsztaty z doradcą zawodowym –Panem Dawidem Torbackim. Zajęcia odbyły się formie on-line a możliwość uczestnictwa na odległość zapewnił nasz Ośrodek. W najbliższych dniach spotkania urozmaicone zostaną o warsztaty z psychologiem pracy a także doradcą EURES, który posiada szeroki wachlarz ofertowy dla osób chętnych i gotowych na polepszenie swoich warunków nie tylko zawodowych ale też nieoderwalnie związanych z nimi warunków życiowych. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu również poprzez swoją ofertę zapewni spotkania nie tylko doradcze w obszarze doradztwa zawodowego ale również do dyspozycji uczestników pozostaje pośrednik pracy a także możliwość uczestnictwa w giełdzie pracy. Fundacja Merkury zapewnia uczestnikom KIS poradnictwo prawne a działający w Jedlinie-Zdrój utworzony 2 lata temu PIK (Punkt Interwencji Kryzysowej) zapewnia specjalistyczną pomoc w zakresie świadczonych usług również klubowiczom. Przewiduje się również udział w szkoleniach i kursach o charakterze zawodowym lub doskonalącym w zawodzie. Uczestnictwo w klubie to nie tylko udział w zajęciach i warsztatach, to także szeroko rozumiana integracja (wyjścia i spotkania integracyjne), które mają służyć oderwaniu się od codziennych trosk i zmartwień doskwierających naszym uczestnikom i w rezultacie je niwelować. Kolejna edycja ruszy w sierpniu i już mamy kilku chętnych wpisanych na listy rezerwowe pierwszej edycji, którym gwarantujemy pierwszeństwo w udziale drugiej edycji, niemniej jednak każda osoba zainteresowana jest mile widziana ,zwłaszcza, że dopuszcza się możliwość utworzenia więcej niż jednej grupy treningowej w KIS. Zapraszamy serdecznie-jesteśmy po to by pomagać.

kis1

kis2

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój