PRZEJDŹ DO TREŚCI

WOLONTARIAT

Akcja wolontaryjna grupy radnych miejskich

Rozwijamy inicjatywy wolontaryjne
Wiele działań na rzecz miasta i jego mieszkańców od ponad roku przeprowadzili wolontariusze. W akcje wolontaryjne włączali się mieszkańcy, młodzież, seniorzy a także przedstawiciele działających stowarzyszeń, jednostek samorządowych czy też Rady Miasta. To daje nie tylko wspaniałe efekty ale też sprzyja nowym pomysłom.

Czytaj więcej: Akcja wolontaryjna grupy radnych miejskich

Powrót do lekcji języka polskiego

Po wakacyjnej przerwie powróciliśmy do lekcji języka polskiego dla osób z Ukrainy mieszkających w Jedlinie-Zdroj. Cieszymy się, że osoby które wiążą swoją przyszłość z naszym krajem, korzystają z możliwości uczestnictwa w lekcjach przygotowywanych przez wolonatriuszy.

 

Korpus Solidarności

Dzięki temu, iż nasi wolonatriusze dokumentują swoje działania w Systemie Obsługi Wolonatriatu, znają zasady wolonatriatu i postępują zgodnie z Kartą Wartosci Korpusu Solidarności mogą ubiegać się o środki finanasowe, które przeznaczą na inicjatywy wolonataryjne lub bony edukacyjne. Dzięki otrzymaniu bonu edukacyjnego, animatorka czasu seniora w naszym klubie seniora  zdobędzie wiedzę na temat pracy trenera persolnalnego, aby móc prowadzić zajęcia ruchowe dla uczestniczek klubu seniora. 

Gratulujemy!

 

Źródło zdjęcia: https://www.facebook.com/fundacja.merkury/photos/a.147836178593268/5520763387967160/

Język polski dla osób z Ukrainy

Wczoraj odbyły się ostatnie zajęcia nauki języka polskiego dla osób z Ukrainy. Ostatnie w tym roku szkolnym.
Od września będziemy kontynuować nasze lekcje stacjonarnie, a być może także w formie online.
Nasza wolontariuszka dzięki otrzymaniu Bonu Edukacyjnego Korpusu Solidarności wzięła udział w trzech szkoleniach dotyczących nauki języka polskiego jako obcego.
Były to:

  • Nauczanie języka polskiego dzieci posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym -kurs dla nauczycieli/wychowawców
  • Nauczanie języka polskiego jako obcego
  • Język polski jako obcy -nauczanie trzech sprawności językowych: mówienia, czytania i pisania 

Gratulujemy!

Nauka języka polskiego trwa

Nasi wolontariusze nie ustają w prowadzeniu lekcji języka polskiego dla osób z Ukrainy.
To już niemal dwa miesiące od kiedy spotykamy się w każdą środę i uczymy uczestników i uczestniczki tego jak mówić w języku polskim, czytać i pisać. Staramy się aby poziom przekazywanych treści był dostosowany do możliwości wszystkich biorących udział, a powiedzieć trzeba, że przedział wiekowy jest bardzo szeroki.
Niezmiernie cieszymy się, że utworzyła się stała grupa osób chcących sie uczyć języka polskiego.

Mini Granty Korpusu Solidarności dla naszych wolontariuszy

Nasi wolontariusze otrzymali wysokie noty za pomysły w Mini Grantach.

Weronika najwyższe noty za "Lato dla Maluszków", które realizowane będzie dla najmłodszych mieszkańców miasta w Żłobek Miejski
w Jedlinie-Zdroju oraz Olena i Mikołaj za "Dzień Dziecka na żółto i na niebiesko" który odbył się 4 czerwca.
Na 5 grantów 2 z najwyższą punktacją dla Jedlina-Zdrój. Gratulujemy !

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/fundacja.merkury/photos/a.147836178593268/5333498720026962

Integracyjny Dzień Dziecka

Nasza wolontariuszka Olena otrzymała Mini Grant na Inicjatywę Wolontariacką !

W związku z tym już w sobotę 04.06 odbędzie wspaniała zabawa z okazji dnia dziecka.

Ze środków pozyskanych z Korpusu Solidarności zakupione zostaną materiały do zajęć oraz drobne upominki dla dzieci.

Zabawa zostanie zorganizowana wspólnie z Centrum Kuyltury w Jedlinie-Zdroju oraz Stowarzyszeniem Miłośników Jedliny-Zdroju. 

 

Zapraszamy !

Zabawa z okazji Dnia Dziecka- "Dzień dziecka na żółto i na niebiesko"

W dniu 04.06.2022 odbył się integracyjny Dzień Dziecka w którym udział wzięło około 70 dzieci wraz z rodzicami!

Podczas tego wydarzenia było wiele atrakcji dla dzieci. Między innymi:

- malowanie buzi

- kolorowe warkoczyki

- brokatowe tatuaże

- zabawy animacyjne

- pokaz bajki

- poczestunek

Atrakcje zapewnione przez wolonatriuszy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju możliwe były między innymi dzięki pozyskanem Grantowi na Inicjatywy Wolonatriackie z Korpusu Solidarność. 

Uczymy języka polskiego

Trwają lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy.

Cotygodniowe spotaknia dają wszystkim dużo nowej wiedzy. Wolontariusze prowadzący zajęcia starają się indywidulanie podejść do kazdej z osób, wytłumaczyć zawiłość tak pięknego i zarazem trudnego języka polskiego. 

Odpowiednie podejście sprawia, że osoby na lekcje przychodzą chętnie i lubią się uczyć. Wolonatriusze wykorzystują różne metody pracy, wspólne śpiewanie, odgrywanie ról, powtarzanie, zadawanie ppytań. Wszystko to aby jak najlepiej owoić uczestników z językiem polskim. 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój