PRZEJDŹ DO TREŚCI

WOLONTARIAT

Wspieraj Seniora-zostań wolontariuszem

Nadal poszukujemy wolontariuszy do programu Wspieraj Seniora.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że w roku 2021 program Wspieraj Seniora będzie kontynuowany. Obecnie program przedłużono na I kwartał 2021, z ewentualną możliwością wydłużenia o kolejne miesiące w zależności od sytuacji epidemicznej kraju.
Przypominamy warunki udziału w programie: Jesteś samotny bądź nie możesz liczyć na pomoc rodziny, sąsiadów, znajomych i zdecydowałeś się w dobie pandemii pozostać w domu oraz masz:
- Ukończone 70 lat
- W wyjątkowej sytuacji osoby poniżej 70 roku życia ( o objęciu programem decyduje pracownik socjalny),
a potrzebujesz pomocy w załatwieniu codziennych spraw zyciowych (np. wykup leków w aptece, opłacenie rachunków czy załatwienie innej sprawy nie wymagającej osobistego stawiennictwa w instytucjach na terenie miasta), zgłoś uczestnictwo pod numerami: infolinii 22 505 11 11 (całodobowo) lub ośrodka pomocy społecznej 74 8455 356 bądź 74 88 05 333 codziennie ( od poniedziałku do piątku) od 7:30 do 10:30.
Wsparcie w ramach programu polega na dostarczeniu zakupów do domu seniora. Zakres zakupów obejmować może artykuły podstawowej potrzeby. Zakupy dokonywane są na terenie miasta w najbliżej usytuowanym od miejsca zamieszkania seniora, sklepie. Koszt zakupów pokrywa senior.
Chcesz dowiedzieć się więcej? zadzwoń - 74 84 55 356 lub 74 88 05 333 -udzielimy odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.
 
Na Państwa rzecz usługi świadczyćbędą zarówno pracownicy socjalni jak i wolontariusze.

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój