PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Asystent rodziny - nowa edycja

31 marca rozstrzygnięty został przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej konkurs w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014". Również i Nasz Ośrodek został zakwalifikowany do Programu i wpisany na listę Gmin, której przyznana została dotacja na zatrudnienie na terenie miasta Jedlina-Zdrój Asystenta rodziny. W miesiącu kwietniu została wywieszona na tablicach Ośrodka, oraz w Urzędzie Pracy informacja o zatrudnieniu Asystenta rodziny.

Od miesiąca maja b.r już w pięciu środowiskach - najbardziej potrzebujących wsparcia Asystenta, rozpoczęto rozmowy w terenie poruszając problemy najbardziej nurtujące rodziny, planując pomoc i modyfikując ją w zależności od potrzeb. Jednak najpierw zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami socjalnymi, na którym podjęto wspólnie decyzje co do osób i rodzin które w pierwszej kolejności potrzebowały by pomocy. Ta nowa forma pomocy cieszy się już uznaniem i zadowoleniem a przede wszystkim przynosi zamierzone efekty.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój