PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Dożywianie od września

5 czerwca 2014 r. przeprowadzony został w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.Piastowskiej 11 w Jedlinie-Zdroju "Przetarg nieograniczony na posiłki dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych".

W wyniku przetargu wyłoniona została firma „Smakuś” Usługi Gastronomiczne reprezentowana przez Łukasza Krawczyka z siedzibą w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 4/4 . W dniu 18 czerwca 2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju podpisana została umowa dotycząca współpracy.

W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązał się do przygotowania, dowozu i wydania posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach oraz przygotowania i wydania posiłku osobom dorosłym w nowo wyremontowanym pomieszczeniu Stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, w budynku przy ulicy Piastowskiej 11. Posiłki wydawane będą od poniedziałku do piątku - przez pięć dni w tygodniu w postaci jednego gorącego posiłku. Usługa dotyczy osób objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z listą osób uprawnionych) z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów sanitarnych i należytą dbałością o estetykę podawanych posiłków.

Cena brutto za 1 posiłek wynosi 5,85 zł.

W okresie tygodniowym wydawane będą posiłki typu:

  1. 2 posiłki – ziemniaki, kasza lub ryż, mięso surówka lub jarzyna, kompot lub kisiel;
  2. 1 posiłek – ziemniaki, ryba, surówka lub jarzyna, kompot lub kisiel;
  3. 1 posiłek – danie mączne, kompot lub kisiel;
  4. 1 posiłek – zupa z wkładką, chleb.

Posiłki dla podopiecznych Ośrodka, będą przygotowywane i wydawane w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej - od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do 15.00. Natomiast dla dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II, posiłki będą dowożone i podawane w szkołach, w pomieszczeniach wskazanych przez Dyrektorów szkół, w wyznaczonych godzinach tj. między godz. 11.30 a 15.00.

Wykonawca zobowiązany został do podawania tygodniowego jadłospisu w miejscu widocznym w pomieszczeniu stołówki i w szkołach.

Osoby zainteresowane, korzystające z pomocy Ośrodka bądź spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej, zarówno osoby dorosłe chcące skorzystać z posiłków w Stołówce, jak i rodziców dzieci zainteresowanych posiłkami, które wydawane będą w szkołach prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia stosownych dokumentów.

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój