PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Większa pomoc dla potrzebujących

Od 1 października wzrosły kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej, a tym samym również wysokości zasiłków.

 

Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń. Podwyżka weszła w życie od 1 października.

Co się zmieniło ?

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł. ;
 • dla osoby w rodzinie 514 zł.

Dzięki temu więcej osób potrzebujących uzyska dostęp do świadczeń.

Podwyższone zostaną także same świadczenia:

 • maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288zł;
 • świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wzrośnie z 1260zł do kwoty 1335 zł.

 

Zmiany w świadczeniach

Od dnia 1 listopada 2015 roku zmieniło się również kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o świadczenia rodzinne. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł.   W przypadku gdy członkiem rodziny jest osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności - kwota ta wynosi 764 zł.

Ponadto jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę przekroczy kwotę uprawniającą do ubiegania się o zasiłek rodzinny o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego tj.( 89 zł) zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

Od 01-11-2015r. wzrastają również kwoty zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego. Wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • na dziecko do ukończenia 5 roku życia - 89 zł,
 • na dziecko od 5 roku życia do 18 roku życia - 118 zł,
 • na dziecko powyżej 18 roku życia do 24 roku życia - 129 zł.
 • dodatek tytułu samotnego wychowywania dziecka - 185 zł,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90 zł,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5 roku życia - 80 zł i powyżej 5 roku życia - 100 zł,
 • dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły – 63 zł,
 • dodatek na częściowe pokrycie kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 105 zł.

Kwoty pozostałych dodatków nie ulegają zmianie.

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój