PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Raport dotyczący świadczenia wychowawczego

Od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r wpłynęło 315 wniosków na świadczenia wychowawcze.

Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia z wniosku "tylko na pierwsze dziecko" : 90 rodzin, - przyznanych zostało 90 świadczeń.

Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia z wniosku " na pierwsze dziecko i kolejne dzieci": przyznanych zostało świadczenie dla 91 rodzin, w tym: - 91 świadczeń na pierwsze dziecko; - 113 świadczeń na kolejne dzieci. Razem przyznano 204 świadczenia.

Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia - bez względu na dochód z wniosku " na drugie i kolejne dzieci" : - 116 rodzin; -przyznanych zostało 133 świadczenia.

Liczba rodzin, które otrzymały największą pomoc na dzieci:

  • 4 rodziny posiadające czwórkę dzieci, otrzymało po 2000,00 zł miesięcznie;
  • 15 rodzin wychowujących trójkę dzieci, otrzymało po 1500,00 zł miesięcznie.

Od 2 lipca 2016r wpłynęły 2 wnioski o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, wobec powyższego w związku ze spełnieniem ustawowych kryteriów wydano decyzje przyznające świadczenia od 1 lipca 2016r.

Ponadto 7 wniosków odesłanych zostało do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, w celu ustalenia uprawnień do powyższych świadczeń w przypadku pracy za granicą.

Łącznie wydanych zostało 298 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze i 10 decyzji odmownych.

Złożonych zostało elektronicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej 62 wnioski.

 

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój