PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Protokół z wyboru na stanowisko Pracownika socjalnego

Jedlina-Zdrój, 31.08.2017 r.

Protokół
z wyboru kandydata na stanowisko Pracownika Socjalnego

( do przeprowadzonego wyboru nie miały zastosowania przepisy dotyczące naboru, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( DZ.U z 2016 poz.902 ze zm.) )


16 sierpnia 2017 r. podano do publicznej informacji ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdrój. W ogłoszeniu określono wymagania niezbędne do spełnienia oraz obowiązek przedłożenia wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń, które są niezbędne do spełnienia wymagań formalnych.
W ustalonym w ogłoszeniu terminie wpłynęło 5 ofert, z czego 2 spełniały wymagania formalne.
Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszono:
1. Pani Ewa Słomczyńska –zam. Jedlina-Zdrój
2. Pani Iwona Górka – zam. Jedlina-Zdrój

W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, tylko jedna kandydatka wykazała się znajomością przepisów ustawy o pomocy społecznej, w szczególności tych należących do zadań organów pomocy społecznej na szczeblu gminnym. Wybrana kandydatka – Pani Iwona Górka – posiada wymagane ustawowo wykształcenie, ponad 10 - letnie doświadczenie na stanowisku pracownika socjalnego zatrudnianego w ośrodkach pomocy społecznej, a nade wszystko przedstawiła swój autorski konspekt/wizję pracy socjalnej skierowanej dla mieszkańców gminy Jedlina-Zdrój, który spotkał się z aprobatą kierownika jednostki.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Fornalska

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój