PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Przyjmujemy wnioski!!!

Podprogram 2018
realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020

Informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do Podprogramu 2018 POPŻ. Każda rodzina, osoba zainteresowana wsparciem żywnościowym obowiązana jest zgłosić się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju codziennie w godz. Od 7:30 do 11:00 celem złożenia wniosku/skierowania. W przypadku osób niepełnosprawnych/starszych niemogących samodzielnie zgłosić się w naszej siedzibie wystarczy zadzwonić i umówić wizytę pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania celem złożenia wniosku/skierowania ( Tel: 74 8455 356). Przypominamy, że program trwa w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Przyjmowanie wniosków potrwa do 15 września b.r, z tym, że pula przydziału skierowań dla gminy Jedlina-Zdrój wynosi 250 osób.
Pragniemy poinformować jednocześnie, że realizatorem zadania jest Fundacja im. ks. W. Lotosa z Wrocławia, a nasz Ośrodek jedynie włącza się w akcję dla dobra mieszkańców, by końcowa dystrybucja (wydawanie żywności) odbyła się z pomieszczenia zamkniętego, a nie na wolnym powietrzu z pojazdu dostawczego. Za całość realizacji zadania odpowiada zgodnie z wytycznymi MPRiPS w/w Fundacja.
Prawo do pomocy mają osoby i rodziny, których dochód netto nie przekracza:
- dla osoby samotnej – 1268 zł
- dla osoby w rodzinie – 1028 zł

Pierwsza dystrybucja żywności planowana jest nie wcześniej jak na miesiąc październik 2018.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój