PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Nabór w ramach programu Teleopieka-Bransoletka Życia

bransoletka

Nabór wniosków w ramach programu Active Senior
Teleopieka - Bransoletka Życia

Gmina Jedlina-Zdrój wdraża program Teleopieki dla swoich mieszkańców. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 25/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r. koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju. Program realizowany będzie przez okres 12 miesięcy jako nieodpłatna pomoc Teleopieki, skierowana dla 16 mieszkańców Jedliny-Zdroju.
Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania są:
- zamieszkiwanie na terenie gminy Jedlina-Zdrój
- ukończony 65 rok życia
- dochód nie przekraczający kwoty 80% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 17 kwietnia 2019r. wartość ta wynosi: 4131,62 zł brutto (2.945 netto).
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby starsze, samotnie zamieszkałe, borykające się z problemami zdrowotnymi, nie mające bliskiego sąsiedztwa.
Wnioski o tę formę pomocy można składać od 23 kwietnia do 15 maja b.r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 8. Osoby które posiadają ograniczenia ruchowe i nie mogą osobiście przybyć do Ośrodka mogą zgłaszać chęć uczestnictwa telefonicznie pod nr telefonów: 74 8455 356 lub 74 88 05 333. Wnioski i niezbędne dokumenty dostarczy w miejsce zamieszkania pracownik socjalny.
Oceny merytorycznej wniosków i kwalifikacji do Programu dokonywać będzie komisja powołana przez Kierownika Ośrodka, zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu będą niezwłocznie o tym poinformowane telefonicznie lub osobiście przez pracowników socjalnych. Od decyzji komisji każdej osobie przysługuje prawo złożenia zażalenia do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
Każda osoba, która będzie zainteresowana urządzeniem – Bransoletką Życia, a nie zakwalifikuje się do programu, może skorzystać z oferty komercyjnego zakupu. Niezbędne informacje dotyczące zakupu udzieli również Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój