PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Terminy wypłat świadczeń w roku 2020

kasa

Terminy wypłat gotówkowych w kasie UM

                                                                                       w roku 2020    

Miesiąc

Świadczenia z pomocy społecznej/dzień miesiąca

Św. Rodzinne, FA, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne,/dzień miesiąca

Świadczenia wychowawcze i Dobry start (500+ i 300+)/dzień miesiąca

Styczeń

27

28

29

Luty

25

26

27

Marzec

25

26

27

Kwiecień

27

28

29

Maj

25

26

27

Czerwiec

25

26

29

Lipiec

27

28

29

Sierpień

25

26

27

Wrzesień

28

28

29

Październik

26

27

28

Listopad

25

26

27

Grudzień*

21

22

23

  • W miesiącu grudniu terminy wypłat mogą ulegać zmianie, z przyczyn niezależnych od Gminy Jedlina-Zdrój (wpływ gotówki od instytucji nadrzędnej )

Jednocześnie ponownie pragniemy Państwa poinformować, że decyzje i informacje w sprawach świadczeń osoby uprawnione obowiązane są do osobistego odbioru w siedzibie ośrodka (art.42§2 KPA). Decyzje nieodebrane nie podlegają wykonaniu.

Nieodebrane świadczenie w danym miesiącu podlega wypłacie w miesiącu następnym.

Zgodnie z ustawami właściwymi wypłata świadczeń winna nastąpić do ostatniego dnia miesiąca, tym samym wypłaty na rachunki bankowe dokonywane będą niezwłocznie nie później jak do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.   Zachęcamy Państwa do wskazywania rachunków bankowych, dzięki temu należne świadczenia otrzymacie niezwłocznie, bez konieczności wychodzenia z domu. Zauważamy, że wszystkie świadczenia z pomocy społecznej, 500+, rodzinne,FA i inne wypłacane na mocy ustaw realizowanych przez organ pomocy społecznej  nie podlegają egzekucji komorniczej.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój