PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

WSPIERAJ SENIORA

Plakat Wspieraj Seniora

 

Gmina Jedlina-Zdrój

w programie ,,Wspieraj seniora”

W dniu 26 października b.r gmina Jedlina-Zdrój zgłosiła swój akces przystąpienia do programu ,,Wspieraj Seniora”.

Program adresowany jest do osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny, sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. W szczególnych przypadkach z programu mogą skorzystać osoby poniżej 70 roku życia.

W gminie programem koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Usługi będą świadczone przez wolontariuszy oraz pracowników ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 . Wolontariusz: zrobi zakupy, wyprowadzi pieska, wyrzuci śmieci, wykupi leki,

Pracownik ośrodka: zrobi zakupy, dostarczy leki, pomoże zorganizować i zakupić usługę cateringową.

Chcesz zostać wolontariuszem zgłoś swoją chęć pomagania w naszym ośrodku lub poprzez stronę:: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat.

Każdy wolontariusz obowiązkowo wypełnia formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie

www. wspierajseniora.pl.

Jak zgłosić chęć skorzystania z pomocy? TYLKO PRZEZ INFOLINIĘ !!!

SENIORZE, zadzwoń pod numer: 22 505 11 11 –  infolinia dla osób powyżej 70. roku życia

  • Zadzwoń na infolinię.
  • Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.
  • Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.
  • Wolontariusz dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosiłeś.
  • Przekaż pieniądze za zakupy wolontariuszowi.

Pamiętaj, Ośrodek stosuje zasady bezpieczeństwa usługi. W trakcie rozmowy otrzymasz informacje z podaniem imienia i nazwiska osoby udzielającej wsparcia, a osoba ta będzie zobligowana do wylegitymowania się odpowiednim zaświadczeniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszelkie szczegóły otrzymasz w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem ośrodka.

Seniorze, bądź czujny, aby nikt nie podszył się pod pracownika naszej jednostki. Zawsze po rozmowie i dokonanych uzgodnieniach zobowiązany jesteś do potwierdzenia dokonanych uzgodnień pod numerem telefonu: 74 8455 356.

Jest to jedyny numer z którego pracownicy naszej jednostki będą się z Państwem kontaktować.  

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój