PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Dopłaty do czynszu dla osób dotknietych stratą ekonomiczną e w związku z COVID

Z dniem 5 stycznia br. wchodzą w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Warunki przyznania dopłaty do czynszu powiększającej dodatek mieszkaniowy szczegółowo określają przepisy ww. ustawy.

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie). Osoba ubiegajaca się o dodatek musi udokumentować stratę finansową w dochodach związaną z COVID-19.

Dopłata do czynszu jest finansowana ze środków  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Więcej informacji otrzymacie Państwo pod numerem telefonu 74 8455 270 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

© 2021 OPS Jedlina-Zdrój