PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

AOON i OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2022

Jak miło rozpocząć pierwszy dzień pracy w Nowym Roku z dobrymi wiadomościami w tle. Wnioski Gminy Jedlina-Zdrój z pełnym dofinansowaniem na rok 2022.
Otóż na stronie Wojewody Dolnośląskiego ukazały się listy rekomendowanych wniosków w ramach programu MRiPS ,,Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz ,,Opieka wytchnieniowa”.
(https://www.duw.pl/.../17873,Program-quotOpieka...
https://www.duw.pl/.../17874,Program-quotAsystent... )
Program Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej realizowaliśmy pierwszorazowo w minionym 2021 roku a jego przebieg mogliście Państwo śledzić na naszych stronach. W roku 2022 będzie on skierowany do 4 osób dorosłych, w tym 3 legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności w tym co najmniej jedna z tych osób dotknięta będzie niepełnosprawnością sprzężoną oraz 1 osoby legitymującej się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w roku 2022 po raz pierwszy. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Będzie on skierowany do opiekunów- 8 dorosłych osób legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Już dziś osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć uczestnictwa pod nr.74 8455 356. Więcej o rekrutacji niebawem na stronach Ośrodka.

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój