PRZEJDŹ DO TREŚCI

Aktualności

Program Opieka Wytchnieniowa -edycja 2022

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
 
Trwa nabór do programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa -edycja 2022. Uczestnictwo w programie można zgłaszać telefonicznie pod nr. 74 8455 356 lub osobiście w siedzibie ośrodka. W przypadku zgłoszenia telefonicznego pracownik socjalny doniesie w umówionym terminie niezbędną dokumentację w tym zgłoszenie uczestnictwa. Więcej informacji udzielamy na każde żądanie osób zainteresowanych.
Program w Gminie Jedlina-Zdrój adresowany jest do 8 osób: członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują oni całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Usługi będą świadczone w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w liczbie 20 h miesięcznie.
Gmina Jedlina-Zdrój realizuje program samodzielnie z zapewnieniem wykwalifikowanej kadry spełniającej wymogi wskazane programem.
Zachęcamy do kontaktu pod nr.74 8455 356. Przyjmowanie zgłoszeń do programu na rok 2022 trwa do 21 stycznia 2022 do godz. 12:00.
WYTCHNIENIOWA-1

© 2022 OPS Jedlina-Zdrój